NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Når du oppdager nettsider med innhold som du mistenker er ulovlig, har problemet som oftest ikke sammenheng med selve domenenavnet. Dermed er det andre som står nærmere enn oss til å hjelpe.

Hvordan fjerne innhold på nettet

Den eneste effektive metoden for å gjøre en ulovlig tjeneste helt utilgjengelig uten skadevirkninger som ikke er tilsiktet, er at innholdet fjernes eller selve tjenesten stenges. Dette kan bare gjøres der tjenesten eller innholdet befinner seg. I tilfeller der det er vanskelig å få tilgang til innholdet, kan påtalemyndigheten og rettsvesenet gjøre tiltak mot domenenavnet.

Hjelp i spørsmål om ulovlig innhold

  • Veiledningstjenesten slettmeg.no gir råd om hvordan informasjon på nettet kan fjernes. De har god kjennskap til hva det er mulig å få slettet, og hvordan du bør gå fram for å få gjennomslag.
  • Politiet har en egen tipsside om hvordan publikum kan informere politiet om ulovlige forhold på nettet.
Publisert: 8. juli 2014
Sist oppdatert: 18. juni 2019