NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Når du oppdager nettsider med innhold som du mistenker er ulovlig, har problemet som oftest ikke sammenheng med selve domenenavnet. Dermed er det andre som står nærmere enn oss til å hjelpe.

Hvordan fjerne innhold på nettet

Den eneste effektive metoden for å gjøre en ulovlig tjeneste helt utilgjengelig uten skadevirkninger som ikke er tilsiktet, er at innholdet fjernes eller selve tjenesten stenges. Dette kan bare gjøres der tjenesten eller innholdet befinner seg. I tilfeller der det er vanskelig å få tilgang til innholdet, kan påtalemyndigheten og rettsvesenet gjøre tiltak mot domenenavnet.

Hjelp i spørsmål om ulovlig innhold

  • Veiledningstjenesten slettmeg.no gir råd om hvordan informasjon på nettet kan fjernes. De har god kjennskap til hva det er mulig å få slettet, og hvordan du bør gå fram for å få gjennomslag.
  • Politiet har en egen tipsside om hvordan publikum kan informere politiet om ulovlige forhold på nettet.
  • Domenekonflikter i rettssystemet. Dette er en veileder laget for dommere, påtalemyndighet, politi, advokater og andre som kan ha behov for spesialkunnskap om de tekniske og praktiske sidene ved konfliktløsing og rettslige prosesser som gjelder domenenavn.
Publisert: 8. juli 2014
Sist oppdatert: 27. februar 2023