Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Har du rettigheter til et domenenavn som andre har registrert? Eller har noen klaget på ditt domenenavn? Her finner du det du trenger for å klage eller svare på en klage.

Klager som gjelder norske domenenavn, behandles av en egen nemnd, Domeneklagenemnda. Nemnda behandler enkle saker som kan avgjøres raskt. Domeneklagenemnda er et uavhengig klageorgan. Norid er sekretariat for nemnda og håndterer dokumentflyten og kontakten
med partene.

Når du skal klage eller svare på en klage, kan du enten gjøre jobben selv eller skaffe deg hjelp, for eksempel fra en advokat.

Korona-tiltak

På grunn av korona-situasjonen kan det bli lenger saksbehandlingstid hos oss. Dette gjelder både Domeneklagenemnda og sekretariatet. I denne perioden kan vi gi utsatt frist for å svare på en klage (gi tilsvar) hvis det er behov for det. Vennligst ta kontakt med sekretariatet på klage@norid.no hvis du får problemer med å overholde den fristen du har fått.

Innholdsfortegnelse

Om klager på domenenavn

Hvem kan klage?

Hvis du har rettigheter til et navn, varemerke eller lignende som er helt likt eller nesten helt likt et domenenavn som er registrert, kan du klage.

Frister

Fristen for å klage på et domenenavn er tre år fra domenenavnet ble registrert. Registreringsdatoen finner du ved å sjekke domenenavnet i denne oppslagstjenesten. Hvis det er mer enn tre år siden det ble registrert, kan du ikke klage til Domeneklagenemnda. Du kan likevel ta saken til rettssystemet. Her kan du lese mer om domenenavn i rettsystemet.

Hva koster det å klage?

Gebyret for å sende inn en klage er for tiden 5750 kroner. Gebyret må betales før Domeneklagenemnda kan behandle saken. Hvis du vinner saken, får du pengene tilbake. Hvis du taper, beholder vi gebyret du har betalt.

Hvis du som abonnent får en klage mot deg, og du taper i nemnda, må du betale motpartens gebyr på 5750 kroner når saken er avgjort.

Domenenavnet sperres

Domenenavnet sperres for overføring eller sletting så lenge det pågår en klagesak. Sperringen oppheves når nemnda har avgjort saken.

Jeg vil klage

 • 1
  Ta kontakt med abonnenten
  Det kan hende de vil gi fra seg domenenavnet uten at du trenger å klage, og da sparer du både tid og penger.
 • 2
  Skaff deg oversikt over prosessen og hvilke formelle krav som gjelder
  Hent fram klagereglene og skjemaet du skal bruke når du skriver klagen.
 • 3
  Skaff dokumentasjon som viser at du har rett til domenenavnet
  Dokumentasjon kan f.eks. være kopi av varemerkeregistrering, kopi av firmaattest, kopi av brosjyremateriell, annonser, brevark og lignende, utskrift av websider, bilder av butikkskilt. For privatpersoner: kopi av fødsels- eller dåpsattest.
 • 4
  Forklar hvorfor motparten burde visst at andre hadde rettigheter til navnet
  Relevante argumenter kan være: Den som har registrert domenenavnet, har ikke undersøkt godt nok hvorvidt du har rettigheter til navnet, registreringen har skjedd for videresalg eller utleie til deg eller en av dine konkurrenter, eller at registreringen er gjort for å hindre deg i å registrere et navn du har rettigheter til.
 • 5
  Skaff annen dokumentasjon for å belyse saken
  Domeneklagenemnda behandler saken ut fra det som foreligger av skriftlig dokumentasjon. Derfor er det viktig at du belyser saken best mulig. Beskriv kontakten du har hatt med abonnenten, og legg ved dokumentasjon av f.eks. e-postutvekslinger dere imellom.
 • 6
  Fyll ut alle punktene i skjemaet
  Lim malen inn Word e.l. eller direkte i en e-postmelding. Begrunnelsen kan være inntil 2000 ord (omtrent fire A4-sider), dokumentasjonen og erklæringen nederst i malen telles ikke med. Hvis du henviser til en webside, må du lagre og legge ved en PDF-kopi av siden.
 • 7
  Send klagen og dokumentasjonen til klage@norid.no
 • 8
  Du får bekreftelse på at klagen er mottatt og informasjon om betaling av gebyr
  Du får beskjed om beløp, kontonummer og KID for innbetaling av gebyret. Send kvittering for betalingen til oss så snart som mulig. Hvis gebyret ikke er betalt innen ti virkedager, lukkes saken, og du må begynne på nytt hvis du fremdeles vil klage.
 • 9
  Klagen sendes til abonnenten, som får en frist til å skrive svar
  Når fristen er omme, sendes saken til Domeneklagenemnda. Da får du også kopi av svaret fra abonnenten. Nemndas avgjørelse foreligger vanligvis innen tre uker.

Jeg skal svare på en klage

 • 1
  Skaff deg oversikt over prosessen og hvilke formelle krav som gjelder
  Hent frem klagereglene og skjemaet du skal bruke når du skriver svaret.
 • 2
  Skaff dokumentasjon som viser at du har rett til domenenavnet
  Dokumentasjon kan f.eks. være kopi av varemerkeregistrering, kopi av firmaattest, kopi av brosjyremateriell, annonser, brevark og lignende, utskrift av websider, bilder av butikkskilt. For privatpersoner: kopi av fødsels- eller dåpsattest.
 • 3
  Skaff dokumentasjon for å belyse saken
  Domeneklagenemnda behandler saken ut fra det som foreligger av skriftlig dokumentasjon. Derfor er det viktig at du belyser saken best mulig. Beskriv kontakten du har hatt med klager, og legg ved dokumentasjon av f.eks. e-postutvekslinger dere imellom.
 • 4
  Fyll ut alle punktene i skjemaet
  Lim malen inn Word e.l. eller direkte i en e-postmelding. Begrunnelsen kan være inntil 2000 ord (omtrent fire A4-sider), dokumentasjonen og erklæringen nederst i malen telles ikke med. Hvis du henviser til en webside, må du lagre og legge ved en PDF-kopi av siden.
 • 5
  Send svaret og dokumentasjonen til klage@norid.no
 • 6
  Du får bekreftelse på at tilsvaret er mottatt
  Saken oversendes til Domeneklagenemnda for behandling. Nemndas avgjørelse foreligger vanligvis innen tre uker.

Hva kan resultatet av en klage bli?

Klager får medhold

 • 1
  Hvis domenenavnet skal overføres
  Sekretariatet ber klager om tilleggsopplysninger. Når disse er på plass, overføres domenenavnet dit klager vil.
 • 2
  Hvis domenenavnet skal slettes
  Norid sletter domenenavnet
 • 3
  Norid kan ikke gjennomføre vedtak før det har gått 7 virkedager fra vedtaket ble sendt ut
  Denne ventetiden er lagt inn for å gi partene mulighet til å varsle videre rettslige skritt, f.eks. søksmål, hvis de er uenige i nemndas vedtak. Et varsel om rettslige skritt vil stanse gjennomføringen av vedtaket frem til det foreligger en endelig, rettskraftig avgjørelse om rettighetene til domenenavnet.
 • 4
  Maksimal frist for gjennomføring av overføring er 15 virkedager
  Hvis det går mer enn 15 virkedager fra et vedtak om overføring sendes ut til klager sender inn de opplysningene Norid trenger, blir domenet ikke overført.
 • 5
  Sekretariatet refunderer klagegebyret til klager
 • 6
  Sekretariatet sender krav om gebyr til abonnenten

Klager får ikke medhold

 • 1
  Sekretariatet sender vedtaket til partene
 • 2
  Sperringen av domenenavnet opphører

Klagesaken blir avvist

 • 1
  Sekretariatet sender vedtaket til partene
 • 2
  Sperringen av domenenavnet opphører

Mer om klageordningen og Domeneklagenemnda

Klageregler

Om Domeneklagenemda

Publisert: 8. mars 2019
Sist oppdatert: 17. mars 2020