NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Veiledning til skjema

Veiviser: Å skrive et tilsvar

--------------------------------- Klipp her ---------------------------------

Domeneklagenemda
c/o Norid AS

Innklagedes navn:
Kontaktperson:
E-post:
Telefon/Fax:
Postadresse: 

Domenenavnet saken gjelder: 

Rettssaker vedrørende domenenavnet:

Ønskes frivillig megling:

Tilsvar:Erklæring: Informasjonen gitt i dette tilsvaret er etter abonnentens viten 
fullstendig og korrekt. Domenenavnet er ikke registrert eller brukt i ond 
tro.

Navn (bruk blokkbokstaver):
Organisasjon samt organisasjonsnummer (bruk blokkbokstaver):
Sted:


Liste over vedlegg:


--------------------------------- Klipp her ---------------------------------

Tilsvaret sendes per e-post klage@norid.no. Det samme gjelder eventuelle andre henvendelser til sekretariatet eller Domeneklagenemnda som har forbindelse med klagesaken. Svaret sendes på e-post. Eventuelle vedlegg bør være på et av følgende formater: pdf, Postscript, jpeg eller png.

Publisert: 3. september 2015
Sist oppdatert: 9. november 2020