NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Hvis du har rettigheter til et firmanavn, varemerke eller lignende som er helt likt eller nesten likt et domenenavn som registreres, kan du klage. Motsatt kan du også risikere at andre klager på et domenenavn du har registrert.

Veiledning til myndigheter

Både myndighetsorganer og andre må av og til håndtere konfliktspørsmål knyttet til ulovlig innhold på nettsider. Det kan være politi og påtalemakt, Forbrukertilsynet, Lotteritilsynet, Legemiddeltilsynet og advokater og andre jurister. Det kan gjelde konkurssaker, straffesaker eller sivile saker.

Mer om Veiledning til myndigheter