NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Både myndighetsorganer og andre må av og til håndtere konfliktspørsmål knyttet til ulovlig innhold på nettsider. Det kan være politi og påtalemakt, Forbrukertilsynet, Lotteritilsynet, Legemiddeltilsynet og advokater og andre jurister. Det kan gjelde konkurssaker, straffesaker eller sivile saker.

For myndighetsorganer er det viktig å ha kjennskap til domenenavnsystemet og hvilke muligheter og begrensninger ulike tiltak innebærer.

Hvordan fjerne ulovlige tjenester eller ulovlig innhold

Den eneste effektive metoden for å gjøre en ulovlig tjeneste helt utilgjengelig uten utilsiktede skadevirkninger, er at innholdet fjernes eller selve tjenesten stenges. Dette kan bare gjøres der tjenesten eller innholdet befinner seg. I tilfeller der det er vanskelig å få tilgang til innholdet, kan påtalemyndighet, rettsvesenet eller andre myndigheter rette tiltak mot den adressen som peker til innholdet, det vil si domenenavnet.

Veiledninger

Publisert: 5. mars 2019
Sist oppdatert: 13. april 2023