NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Har du fått varsel om at domenenavnet ditt vil bli slettet, men uten at du har sagt opp abonnementet? Da kan det hende at årsavgiften ikke er betalt, at virksomheten din er slettet fra Enhetsregisteret, eller at det har oppstått et annet problem som må avklares.

Varsel om at årsavgiften ikke er betalt

Forhandleren din skal sørge for å videreføre abonnementet i våre systemer. Hvis dette ikke er gjort i tide, startes en automatisk prosess med sletting av domenenavnet. I en slik situasjon vil vi sende deg flere varsler slik at du kan stoppe slettingen. Fra det første varselet sendes, har du 90 dager på deg til å kontakte forhandleren for å få stoppet slettingen slik at abonnementet kan videreføres.

Hvis du får et varsel til tross for at du har betalt årsavgiften, kan det ha oppstått en misforståelse, og du må snarest kontakte forhandleren for å få avklart saken.

Virksomheten er slettet fra Enhetsregisteret

Hvis virksomheten som har domeneabonnementet, slettes fra Enhetsregisteret, er det ikke lenger grunnlag for abonnementet. I slike tilfeller vil vi varsle slik at du kan overføre domenenavnet til en ny abonnent og unngå sletting. Du får en frist på 90 dager til å overføre domenenavnet. Forhandleren sørger for selve overføringen.

Domenenavn som ikke er overført til en ny abonnent innen fristen, vil først slutte å virke. Dette betyr at tjenester som nettsider og e-post ikke lenger fungerer. Etter en periode slettes domenenavnet fra vår database. Domenenavn som slettes kan registreres på nytt av hvem som helst.

Domenenavnet er ikke lenger knyttet til en forhandler

Hvis du får et varsel om at domenenavnet ikke lenger er knyttet til en domeneforhandler, og du fortsatt ønsker å beholde domenenavnet, må du snarest kontakt en forhandler, enten den du har hatt eller en annen. Domenenavn som ikke er knyttet til en forhandler, kan i verste fall bli slettet.

Hvis abonnenten er død

Hvis abonnenten er død, kan arvingene overføre domenenavnet til en annen privatperson eller til en virksomhet. Ta kontakt med forhandleren for domenenavnet. Du finner forhandleren ved å slå opp her.

Hvis vi ikke får beskjed om hva som skal skje med domenenavnet, vil det først slutte å virke. Dette betyr at tjenester som nettsider og e-post ikke lenger fungerer. Etter en periode slettes domenenavnet fra vår database. Domenenavn som slettes kan registreres på nytt av hvem som helst.

Dette skjer når et domenenavn slettes

Hvis et problem rundt et domenenavn eller et abonnement ikke blir ordnet, startes en automatisk prosess med sletting av domenenavnet. Først vil det slutte å virke. Dette betyr at tjenester som nettsider og e-post ikke lenger fungerer. Etter en periode slettes domenenavnet fra vår database. Domenenavn som slettes kan registreres på nytt av hvem som helst.

Slik er sletteprosessen

Når problemet oppstår: Du får en e-post med beskjed om å kontakte en domeneforhandler som kan videreføre abonnementet for deg. Du får en frist på 90 dager for å unngå at domenenavnet blir slettet.

14 dager etter første varsel: Hvis abonnementet ikke er i orden, vil du få et nytt varsel.

30 dager etter første varsel: Hvis abonnementet fortsatt ikke er i orden, vil du få et nytt varsel, denne gangen per brev.

60 dager etter første varsel: Domenenavnet slutter å virke. Dette betyr at tjenester som nettsider og e-post ikke lenger fungerer. Dette er siste sjanse til å kontakte en domeneforhandler for å få videreført abonnementet eller overført domenenavnet. Forholdet må ordnes i løpet av 30 dager for at sletteprosessen skal stoppes.

90 dager etter første varsel: Domenenavnet slettes. Navnet kan nå registreres på nytt av hvem som helst.

Andre problemer som kan oppstå

Det kan oppstå små og store problemer med nettsider og e-post, og årsaken kan ligge mange steder. Du bør uansett alltid sjekke hos deg selv før du slår alarm. Sørg for at all programvare er oppdatert, og sjekk løse kabler og at din egen ruter fungerer som den skal. Et enkelt google-søk kan ofte peke deg mot en løsning på et problem.

Mer om problemer med abonnementet

Vanlige spørsmål om overføring av domenenavn
Finn domenenavn registrert på et organisasjonsnummer
Søk på opplysninger om din virksomhet i Enhetsregistere

Publisert: 7. juli 2014
Sist oppdatert: 10. september 2020