NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Når du registrerer et domenenavn, oppretter du et abonnement på domenenavnet. Du har rett til å bruke domenenavnet så lenge du betaler årsavgiften. Abonnementsavtalen gjelder mellom deg som abonnent og Norid som ansvarlig for tjenesten, og regulerer dine rettigheter og plikter. Du aksepterer abonnementsvilkårene med en egenerklæring. Domeneforhandleren sørger for at dette er i orden.

De viktigste vilkårene i abonnementsavtalen

  • Den viktigste rettigheten du får, er bruksretten til domenenavnet. Det finnes bare ett av hvert domenenavn, og så lenge du abonnerer på et navn, kan ingen andre registrere det samme navnet.
  • Klager på din registrering kan behandles av Domeneklagenemnda. Som abonnent er du bundet av Domeneklagenemndas avgjørelse, og du må dekke klagegebyret hvis den som klager, får medhold. Mer om domeneklager
  • Du må bekrefte at domenenavnet du registrerer, ikke er i strid med norsk rett eller bryter med tredjeparts rettigheter til navnet, og at du ikke gir inntrykk av å være en offentlig myndighet eller drive offentlig forvaltning uten at du faktisk er en offentlig virksomhet.
  • Du må holde kontaktinformasjonen din oppdatert. E-postadressen må alltid være oppdatert, for det er dit vi sender varsel hvis noe er feil med abonnementet, for eksempel at årsavgiften ikke er betalt.
  • Vi kan trekke tilbake et registrert domenenavn når det er åpenbart at tildelingen er i strid med abonnementsvilkårene.
  • Regelverket for norske domenenavn omfatter de fullstendige vilkårene som gjelder. Egenerklæringen er en kortversjon. Teksten i egenerklæringen er gjengitt under.

Dette er teksten du må godta med en egenerklæring.

Mer om abonnementsvilkår

Regelverket for norske domenenavn

Publisert: 18. mars 2019
Sist oppdatert: 18. juni 2019