Norid https://www.norid.no Driver registeret for norske domenenavn Mon, 12 Apr 2021 09:19:27 +0000 nb-NO hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.6.2 Domenesvindlere på banen igjen https://www.norid.no/no/aktuelt/domenesvindlere-pa-banen-igjen/ Mon, 12 Apr 2021 07:51:02 +0000 https://www.norid.no/?p=16875 Virksomheter med norske domenenavn – bedriftenmin.no – opplever nå en ny runde med pågående domeneselgere som sier de sitter på gulldomener under andre toppdomener som de mener virksomheten må sikre seg. Vårt klare råd er: Snakk med domeneforhandleren din og få råd der om hvorvidt du kan ha nytte av å registrere slike domenenavn. 

Slike saker dukker opp med jevne mellomrom, og metoden er den samme hver gang. Virksomheten har domenenavnet bedriftenmin.no. Selgeren sier han sitter med det tilsvarende domenenavnet under andre toppdomener, som bedriftenmin.co eller bedriftenmin.shop. Han mener virksomheten må skaffe seg disse for å unngå feiltreff i søkemotorer og at andre utnytter merkevaren, og at han må bestemme seg lynraskt fordi det er andre som er interessert i de samme domenenavnene.

Tegneserieillustrasjon av en skurk som jubler mens penger flyr ut av laptopskjermen hans.

De aller fleste norske virksomheter velger det norske toppdomenet for sitt primære domenenavn. Noen norske virksomheter kan ha nytte av å registrere domenenavn under andre toppdomener enn det norske, men dette er en vurdering som virksomheten må ta internt ut fra hvilke markeder forskjellige toppdomener har sitt nedslagsfelt i. Domeneforhandleren kan være til hjelp i en slik vurdering.

Et viktig moment i tillegg til det rent markedsmessige, er hvilket «nabolag» virksomheten blir en del av, det vil si hvilke andre domenenavn som er registrert under et toppdomene, og hva de brukes til. Hvis en stor andel av domenenavnene er i bruk som kundenes hjemsted på nettet, er dette mer attraktivt for nye kunder enn hvis mange av dem bare peker videre til andre toppdomener, eller i verste fall bare er registrert for spam, svindelforsøk og virusspredning.

Nyttige lenker

Til stede på nettet - hvor og hvordan? En veileder om gode og mindre gode nabolag på nettet.

Oversikt over forhandlere for norske domenenavn

Artikkel: Advarer mot domenesvindel (Digi.no, krever innlogging) 12. april 2021

]]>
Pandemien får fart på gründervirksomheten https://www.norid.no/no/aktuelt/pandemien-far-fart-pa-grundervirksomheten/ Fri, 26 Mar 2021 10:02:12 +0000 https://www.norid.no/?p=16840 2020 endte med det høyeste antallet nyregistrerte norske domenenavn siden 1999. Totalt var nettoveksten i antall domenenavn hele 36 prosent større enn i 2019. Flere domeneabonnenter bekrefter at pandemien er direkte årsak eller har påskyndet utvikling av nye forretningsideer som de trenger domenenavn til.

I løpet av 2020 ble det totalt registrert 132 080 nye norske domenenavn. Dette er det høyeste antallet nyregistreringer vi har hatt siden 1999. Veksten i nyregistreringer har også gitt en økning i det totale antallet domenenavn. Nettoveksten økte med hele 36 prosent fra 2019 til 2020, til sammenligning økte den med bare 1,4 prosent fra 2018 til 2019.

Kilde: Norid
Sammenheng med pandemien

Ser vi nærmere på det som har skjedd, er det tydelig at nettoveksten i antall domenenavn har økt kraftig etter at pandemien traff Norge i mars 2020. Fra og med mai 2020 ligger nettoveksten klart over 2019- og 2018-nivået, og bortsett fra lavere nettovekst i september, har denne økningen fortsatt helt til nå.

Kilde: Norid

Det totale antallet domenenavn økte med hele 26 655 domenenavn i perioden mars 2020–mars 2021. Til sammenligning økte antallet med 17 213 i tilsvarende periode året før, og 14 343 for to år siden. Per 25. mars 2021 noterer vi totalt 816 921 norske domenenavn.

Det er nærliggende å tro at den kraftige økningen har en sammenheng med nedstengingen av samfunnet og det påfølgende behovet for omstilling som pandemien utløste både for virksomheter og arbeidstakere.

Samme trend i Europa for øvrig

Vi ser for øvrig en tilsvarende trend i resten av Europa. Ifølge den siste kvartalsrapporten fra CENTR (Council of European National Top-Level Domain Registries) fra 2020, som dekker status og trender for globale toppdomener og europeiske landkodetoppdomener, nådde medianveksten for europeiske landkodetoppdomener det høyeste nivået som er registrert siden 2014.

Den kraftige veksten ble drevet av økt etterspørsel etter nye domenenavn og reduksjon i antall slettede domenenavn. Ifølge CENTR er den underliggende årsaken til økningen i etterspørselen knyttet til nedstengingene over hele Europa som følge av pandemien. For mange små og store bedrifter rundt om i Europa ble det å være til stede på nettet ikke lenger ansett som bare en bonus, men heller en nødvendighet for å kunne fortsette driften.

Også i Norge har nedstengingen utvilsomt ført til at flere virksomheter har sett verdien av å være til stede på nettet. Fra Norids side er det interessant å få mer kunnskap om bakgrunnen for den markante økningen i nye domeneregistreringer. Vi har vært i kontakt med noen abonnenter som nylig har registrert domenenavn og spurt dem om bakgrunnen for registreringen.

Dreining mot det norske markedet

Åsmund Bakke i Jondal har registrert domenenavnet folgefonni.no.

 – Årsak til registrering av folgefonni.no er at me lagar oss ny visuell profil/web no retta meir mot det norske markedet som ein konsekvens av pandemien. I 2019 var 85 prosent av kundane våre utanlandske, i 2020 var 90 prosent nordmenn. Me må omstille oss. I den samanheng er domenet vårt folgefonni-breforarlag.no litt langt, og me ynskjer å ha eit kortare domene i tillegg (som peiker mot same web), forteller han. Som en kuriositet legger han til at de har valgt i-ending, som er den gamle skrivemåten, for å vise at de viderefører gamle tradisjoner med breføring på Folgefonna.

Realiserer bondedrømmen

Øyvind Sætre i Vikjabygda i Sogn forteller at han og kona har registrert flere domenenavn og selskaper etter at pandemien traff oss. Han presiserer at pandemien ikke er eneste årsak, men at den helt klart har vært en katalysator. Selv var han ansatt i et IT-firma som fikk problemer som følge av pandemien.

– Samstundes fekk kona mi melding frå familien hennar om at ho kunne få overta familiegarden på Vestlandet. I tillegg såg me at det vart eit stort fokus på å vere sjølvberga og på direktesalg av matvarer frå bønder. Me valgte derfor begge to å søke oss inn på jordbruksrelaterte studier på Høgskulen i Innandet. (…) Som nevnt har me oppretta fleire selskap for å ha fleire bein å stå på, men no er me i prosessen med å overta garden. Muleg dette ville gått sin gang uannsett, men eg trur pandemien gjorde sitt til at dette fekk fortgang.

De satser på domenenavnet bondedraumen.no.

Nettbutikk som supplement til hudpleiesalong

Domenenavnet dinegenpleie.no ble registrert av Christina Aas i høst. Hun opplevde kundeflukt i hudpleiesalongen som en følge av pandemien og planlegger å starte en nettbutikk for hudpleieprodukter for å øke inntektsgrunnlaget.

Viktig å være til stede på nettet

– Med nedstenging av samfunnet og store deler av norsk arbeidsliv på hjemmekontor er det klart at det blir viktigere å være til stede på nettet, sier Hilde Thunem, daglig leder i Norid. – Pandemien har fungert som en katalysator som har tvunget frem omstillinger og nye forretningsideer.

I tillegg registreres det selvsagt domenenavn uavhengig av pandemi og nedstenging. Linda Nygård skal bruke domenenavnet asias.no til et kartleggingsverktøy for personer med Asperger som er under utvikling.

– Dette var planlagt før pandemien, men det er klart at det har vært enda større fokus på dette arbeidet i denne perioden, sier hun.

Kim-Andre Hansson Husås i Meråker Multiservice har registrert sisselsspiseri.no for en kunde som de bygger hjemmeside for. Kunden hadde domenenavnet sissels-spiseri.no fra før og ønsket å bli mer synlig på nett og utelukke skrivefeil i domenenavnet. Han forteller at kunden har hatt stor etterspørsel den senere tid, i all hovedsak for å finne menyer og priser, noe han mener skyldes at folk rett og slett er mer hjemme.

2020 – et år for digitale sjumilssteg
Går du med en gründer i magen?
Smart start (video)
Å bygge en identitet på nettet (video)

]]>
Klart for påmelding til Internettforum 2021 https://www.norid.no/no/aktuelt/klart-for-pamelding-til-internettforum-2021/ Tue, 16 Feb 2021 13:43:00 +0000 https://www.norid.no/?p=16599 Internettforum arrangeres digitalt onsdag 21. april kl. 10.00-14.00. Her er program og presentasjon av foredragsholderne.

Følg oss på Facebook for oppdateringer.

Meld deg på internettforum 2021]]>
2020 – et år for digitale sjumilssteg https://www.norid.no/no/aktuelt/2020-et-ar-for-digitale-sjumilssteg/ Wed, 13 Jan 2021 13:58:27 +0000 /?p=16451 2020 har vært et år preget av nedstenging og usikkerhet, men også av tilpasning og nytenking. Vi kan trygt si at samfunnets digitale grunnmur har vært gjennom en grundig stresstest. Det er tydelig for alle hvor verdifullt det er å være til stede på nettet, og internett står fram som en helt sentral arena for samhandling og kommunikasjon.  

Norge har lenge vært langt fremme når det gjelder å tilby tjenester digitalt. Når store deler av norsk arbeidsliv skulle drives hjemmefra, ble likevel tjenester og infrastruktur testet som aldri før. Heldigvis kunne Nasjonal kommunikasjonsmyndighet konkludere med at den digitale grunnmuren besto testen – denne gangen 1.

Vi må slå fast at Norge har en digital grunnmur som har levert solid dekning og kvalitet, også under "ekspressdigitaliseringen" vi har opplevd i 2020. Nær sagt alle samfunnsfunksjoner måtte over natten ta i bruk digitale plattformer og videobaserte tjenester som eneste kommunikasjonsform,  og alt dette over internett. Med denne kraftige økningen i trafikk og de endrede brukermønstrene vi opplevde både nasjonalt og internasjonalt, er det all grunn til å peke på og anerkjenne den motstandsdyktigheten som ligger i den digitale infrastrukturen, også på DNS og internett. Eiere av infrastruktur og øvrige markedsaktører har fått vist både beredskap og omstillingsevne. Det ble altså ingen ekomkrise i 2020. Bevisstheten og fokuset på kritikaliteten av robust og sikker elektronisk kommunikasjon  er imidlertid blitt skjerpet i hele samfunnet,  og det skal vi bruke til å jobbe videre med å bevare og bygge tillitten til de digitale tjenestene vi alle er avhengig av.

Elise Knutssøn Lindeberg, sikkerhetsdirektør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

For Norid som driver viktig nasjonal internettinfrastruktur, var fokuset de første månedene å holde stabil drift. Det var vi ikke alene om. Tjenester på internett er et resultat av et komplekst samspill mellom mange aktører og systemer i en digital verdikjede, og samspillet er helt avhengig av at alle delene av infrastrukturen fungerer.

Vekst i norske domenenavn

Den økte aktiviteten på nettet dette året har ikke bare ført til økt trafikk. I perioden mars–august 2020 så Norid en markant økning i antall norske domenenavn sammenlignet med 2019 og 2018. Det ble registrert 63 000 nye domenenavn fra mars til august i 2020, som er det høyeste vi har hatt i tilsvarende periode siden 2012.

Veksten i nyregistreringer har også gitt en økning i det totale antallet domenenavn. Per 31. desember noterte vi totalt 805 539 norske domenenavn, som betyr en nettoøkning på om lag 23 000 domenenavn. Til sammenligning var årlig vekst på rundt 17 000 både i 2018 og 2019 2. Det er nærliggende å tro at den kraftige økningen har en sammenheng med nedstengingen av samfunnet og det påfølgende behovet for omstilling som pandemien utløste både for virksomheter og arbeidstakere.

Viktigere enn noen gang å være til stede på nettet

Nedstengingen har utvilsomt ført til at flere virksomheter har sett verdien av å være til stede på nettet. For eksempel har koronatiltakene gjennom 2020 helt klart påvirket nordmenns handlemønster. Tall fra SSB viser en tydelig økning i netthandel 3. Mange virksomheter har kunnet opprettholde og også videreutvikle driften takket være nettet, og det økte behovet for digital tilstedeværelse kan være bakgrunnen for noe av veksten vi ser i nye domenenavn. 

Det er mange måter å være til stede på nettet på, og valg av kanal og profil på innholdet påvirker identiteten du skaper for deg og din virksomhet. Mer om hva du bør tenke gjennom når det gjelder å være til stede på nettet.

Samtidig har nedstengningen hatt store negative konsekvenser for norsk næringsliv. Den varslede konkursbølgen har foreløpig latt vente på seg. Tall fra Brønnøysundregistrene viser at det har vært signifikant færre konkurser i Norge i 2020 enn i 2019 4. Konkursene hadde imidlertid rammet om lag 18 300 ansatte per 8. desember 2020, 2 300 flere enn på samme tid i 2019. Det var altså større foretak som gikk konkurs i 2020 sammenlignet med 2019 5. I tillegg var støtteordningene som ble iverksatt mot slutten av året mindre generelle og mer restriktive enn de første ordningene som ble innført. Ifølge Finansavisen 6 kan det hende vi må vente til våren 2021 før vi ser den reelle effekten av koronakrisen for norsk næringsliv.

Usikkerheten om fremtiden til virksomheter og arbeidsplasser betyr at permitterte og oppsagte arbeidstakere har måttet se etter andre muligheter, og noen valgte kanskje å forsøke å realisere en gründerdrøm. Tall fra SSB viser at det ble registrert 17 746 nye foretak i 3. kvartal 2020, hele 19 prosent flere enn i 2. kvartal, og 16 prosent flere enn i 3. kvartal 2019 7.  

Veien fra idé til ferdig registrert foretak kan ta litt tid, så for flere av de nye foretakene kan domenenavnet ha blitt registrert først og oppføringen i Foretaksregisteret etterpå. Dette bekreftes av Ståle Schumacher hos Domeneshop AS, som er en av de domeneforhandlerne vi har avtale med. Domeneshop opplevde generelt økt aktivitet med domeneregistrering i perioden mars–august, og sier de merket seg en tendens med at mange privatpersoner bestilte domenenavn, gjerne med en kommentar om at de skulle overføre domenenavnet til nytt firma når de fikk organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene. – Det er tydelig at det er mange forretningsideer som er på et tidlig stadium, og da ønsker man å sikre seg domenenavnet først og så ordne resten av formalitetene etterpå. Det første man trenger når man skal starte ny virksomhet i 2020, er selvfølgelig et domenenavn og en e-postadresse, sa Schumacher.  

Har du en forretningsidé, kan det være lurt å starte med å sikre seg domenenavnet. Mer om registeringsrekkefølge for å sikre egne rettigheter.

Digital hverdag gir nye utfordringer

En ny jobbhverdag med bruk av hjemmekontor gjør det mulig for mange å opprettholde virksomheten selv om de ansatte ikke kan møtes fysisk på arbeidsplassen. Bruken av hjemmekontor har imidlertid noen sikkerhetsutfordringer, blant annet kan vanlige hjemmenettverk i mange tilfeller ha svakere sikkerhet enn bedriftens eget nettverk. Nasjonal sikkerhetsmyndighet var tidlig ute med anbefalinger om at virksomheter vurderer om den nye situasjonen betyr at det er behov for endringer i egne sikkerhetsrutiner 8.

Netthandel er en mye brukt mulighet for svindlere. Når flere enn normalt velger å handle på nettet, er risikoen for å bli lurt av falske nettbutikker større enn noen gang. Du bør alltid være skeptisk før du handler med ukjente nettbutikker, og du bør spesielt være kritisk dersom du ikke finner noen kontaktinformasjon til selskapet.

Er du usikker, er vårt råd å sjekke hvem som har registrert domenenavnet. For norske domenenavn kan du gjøre dette i vårt domeneoppslag. Under det norske toppdomenet må alle som vil registrere et domenenavn, identifisere hvem de er ved enten et organisasjonsnummer i Enhetsregisteret eller et fødselsnummer i Folkeregisteret. Kravet, som for øvrig har solid støtte blant norske virksomheter og i befolkningen generelt 9 , betyr at det er en reell, ansvarlig virksomhet eller person bak alle norske domenenavn. 

Vi møtes på nettet

Anbefalinger om å holde avstand har satt en stopper for mange fysiske arrangementer. På flere arenaer ser vi imidlertid at folk finner alternative løsninger på nettet. Bedrifter og organisasjoner kjører felles digital lunsj, digital skole ble på en liten uke vanlig rutine for elever over hele landet, og stadig flere artister og band tilbyr digitale konserter. Også Norid har måttet finne alternative måter å gjennomføre seminarer og arrangementer på. Internettforum med tittelen Krise åpner nye muligheter var opprinnelig planlagt som fysisk arrangement i november 2020, men er nå utsatt til april 2021, og konferansen vil bli avviklet digitalt uavhengig av hvordan smittesituasjonen vil utvikle seg de nærmeste månedene. En klar fordel med å gjennomføre et arrangement digitalt er at terskelen for å delta blir lavere, så vi håper på tidenes oppslutning på Internettforum 2021! 

Kilder

]]>
Norid overføres til ny eier https://www.norid.no/no/aktuelt/norid-overfores-til-ny-eier/ Wed, 06 Jan 2021 11:47:07 +0000 /?p=16407 I 2021 blir Norid et direkte eid selskap under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Departementet har særskilt fagkompetanse innenfor elektronisk kommunikasjon og domenenavnforvaltning, noe som vil være en styrke i den strategiske eieroppfølgingen av selskapet.

Norid har vært en del av Uninett-konsernet i mer enn 25 år, først som prosjekt og senere som eget datterselskap. Uninett utvikler og driver den digitale grunnmuren for utdanning og forskning i Norge, og det var naturlig at ansvaret for å drive registeret for norske domenenavn ble lagt til dette kompetansemiljøet i internetts spede begynnelse.

I de mer enn 30 årene som har gått siden .no ble etablert som norsk toppdomene, har internett og elektronisk kommunikasjon utviklet seg til noe som gjennomsyrer alle deler av samfunnet, og domenenavnsystemet er en grunnleggende funksjon for internettinfrastrukturen. I 2020 ble det vedtatt at eierskapet til Norid skulle overføres fra Uninett AS som sorterer under Kunnskapsdepartementet, til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som har ansvaret for området elektronisk kommunikasjon i Norge. På den måten styrker staten den strategiske eieroppfølgingen av selskapet.

– Vi ser frem til å få gjennomført eierskiftet og gleder oss til å arbeide sammen med ny eier, sier Hilde Thunem, daglig leder i Norid. – Vi takker for et mangeårig fellesskap med Uninett. Samlokaliseringen i Teknobyen i Trondheim videreføres, og vi vil også videreføre et faglig samarbeid med Uninett til glede for begge parter.

Illustrasjon: Norid

Overføringsprosessen er i gang. Fra 31.12 2020 er eierskapet til Norid overført til staten ved Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (Unit), derfra overføres eierskapet videre til KMD. Eierskiftet fører ikke til endringer i selskapsstrukturen eller avtaler Norid har med samarbeidspartnere eller leverandører.

– Vi i Uninett AS er veldig stolte av å ha bidratt til å skape en viktig del av dagens internett gjennom vårt datterselskap Norid sin utvikling og drift av det norske toppdomenet. Tidene forandrer seg, og basert på Norid sitt samfunnsoppdrag er det naturlig at Kommunal- og moderniseringsdepartementet nå blir ny eier av selskapet. Vi ser frem til videre samarbeid både med Norid og selskapets nye eier, sier administrerende direktør i Uninett AS, Tom Røtting.

Om Norid
Vedtekter

]]>
Internettforum 2020 er utsatt til 21. april 2021 https://www.norid.no/no/aktuelt/internettforum-2020-er-utsatt/ Wed, 04 Nov 2020 09:12:30 +0000 /?p=16228 I lys av situasjonen når det gjelder koronasmitte og nye smittevernregler, har vi besluttet at vi utsetter årets Internettforum til 21. april 2021.

Uavhengig av hvordan smittesituasjonen vil utvikle seg i månedene som kommer, kommer arrangementet til å bli heldigitalt. Når vi velger å utsette avviklingen, er det fordi vi ikke ønsker å utsette verken egne ansatte eller samarbeidspartnere for unødig risiko i forbindelse med reising og produksjon nå. Vi tar sikte på å kunne gjennomføre det utsatte arrangementet med de foredragsholderne vi har på programmet.

Følg med på videre oppdateringer framover.

]]>
Ekom-rapport: Den digitale grunnmuren besto testen https://www.norid.no/no/aktuelt/ekom-rapport-den-digitale-grunnmuren-besto-testen/ Fri, 16 Oct 2020 12:39:44 +0000 /?p=16059 Selv med voldsom trafikkøkning og akutt behov for intern omstilling av egen drift, viser Nkoms gjennomgang at ekom-aktørene har greid å opprettholde stabil drift og kapasitet gjennom koronastengingen. Samtidig peker Nkom på at tilliten til nett og tjenester stadig utfordres på ulike måter.

Rapporten EkomROS skal bidra til å skape forståelse for risikobildet i den digitale grunnmuren i Norge. Målgruppe for rapporten er både aktører i ekom-sektoren og i andre sektorer der elektronisk kommunikasjon har betydning for eget sikkerhets- og beredskapsarbeid. 

Nkoms omtale av rapporten

Rapporten EkomROS 2020 (PDF)

Rapporten EkomROS 2020 (bladbar versjon)

]]>
Internettforum 2021 Krise åpner nye muligheter https://www.norid.no/no/aktuelt/internettforum-program/ Fri, 16 Oct 2020 08:09:32 +0000 /?p=16021 Årets Internettforum med tittelen Krise åpner nye muligheter var opprinnelig planlagt som fysisk arrangement i november 2020 i den tro at vi da kunne ta et tilbakeblikk på koronakrisen og oppsummere hva vi hadde lært. Nå vet vi at temaet er like aktuelt i 2021. Meld deg på Internettforum 2021

Konferansen gjennomføres med opprinnelig program onsdag 21. april 2021 og avvikles digitalt via YouTube.

Illustrasjon av hjemmekontor der laptopen har en videokonferanse åpen med en forsker som studerer virus i mikroskop. En barnetegning av viruset henger på veggen. En kaffekopp står ved siden av laptopen.

Maria Strømme fra Svolvær er fysiker og professor i nanoteknologi ved Uppsala universitet. Hun har en omfattende bakgrunn som forsker og entreprenør og står bak en rekke oppfinnelser og patenter.

Jørgen Tharaldsen er mangeårig spillgründer og driver nå selskapet Megapop. Han mener det er på tide å redefinere begrepet gamification og få øynene opp for de utallige mulighetene som ligger i dette.

Silvija Seres er matematiker og teknologiinvestor med doktorgrad fra Oxford University. Hun har bred bakgrunn fra teknologi- og forretningsutvikling og brenner for digitalisering og teknologisk omstilling. Hør Silvija Seres og Jørgen Tharaldsen: https://lorn.tech/lorn-pod/130-en-ny-definisjon-av-gamification/.

NAV opplevde rekordpågang da koronakrisen traff Norge og måtte tilpasse og utvikle IT-systemene til nye statlige ordninger i fart. IT-direktør Jonas Slørdahl Skjærpe forteller hvordan de taklet utfordringene og spør samtidig om det er mulig å være forberedt på en pandemi og nye sjokk.

Mímir Kristjánsson er journalist, forfatter og politiker. Han sitter i Stavanger bystyre for Rødt og er en tydelig stemme i samfunnsdebatten. På Internettforum vil han snakke om hjemmekontorets forbannelser. Hvem er det som tjener og hvem er det som taper når kontorarbeiderne tar med seg jobben hjem?

Forfatter og filosof Joakim Hammerlin fra Nansenskolen er igjen på programmet. Nå spør han om vi er rammet av det han kaller digital dysfori. Da koronakrisen rammet søkte vi ly i digitale tilfluktsrom: Skole og jobbmøter på Teams. Forelesninger og fredagspils på Zoom. Mens noen fant ro i en ny og vidunderlig virtuell verden, ble andre rammet av fremskreden analog nostalgi. Hva har vi vunnet, og hva kan gå tapt med den digital-sosiale revolusjonen? Joakim Hammerlin stiller de helt grunnleggende spørsmålene, og han gjør det garantert uten digitale hjelpemidler.

Gøril Forbord er konferansier og vil lede oss gjennom dagen.

Programmet vil gå fra kl. 10.00 til kl. 14.00. Detaljert program blir satt opp i slutten av mars.

]]>
Nordmenn registrerer domenenavn som aldri før https://www.norid.no/no/aktuelt/nordmenn-registrerer-domenenavn-som-aldri-for/ Mon, 07 Sep 2020 10:50:52 +0000 /?p=15755 I perioden mars–august i år har vi registrert en markant økning i antall nye domenenavn sammenlignet med 2019 og 2018. Det er mye som tyder på at veksten kan tilskrives koronasituasjonen, noe som bekreftes av våre samarbeidspartnere.

Det ble registrert 63 000 nye domenenavn fra mars til august i år, som er det høyeste vi har hatt i tilsvarende periode siden 2012. Selv om et betydelig antall domenenavn er avviklet i perioden, ser vi likevel en markant netto økning. Ved utgangen av august noterte vi totalt 795 000 norske domenenavn, mens tallet på samme tidspunkt i fjor var i overkant av 774 000. Økningen er på nesten 21 000 domenenavn, mens årlig økning var på rundt 17 000 både i 2018 og 2019.

Dobling fra privatpersoner

En av fire nyregistreringer er fra privatpersoner, mens bedrifter og andre virksomheter står for det resterende. Ståle Schumacher hos Domeneshop AS, som er en av de domeneforhandlerne Norid har avtale med, bekrefter generelt økt aktivitet med domeneregistrering, og også de har merket seg en tendens med at det er spesielt mange privatpersoner som bestiller domenenavn, gjerne med en kommentar om at de skal overføre domenenavnet til nytt firma når de får organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene. – Det er tydelig at det er mange forretningsideer som er på et tidlig stadium, og da ønsker man å sikre seg domenenavnet først og så ordne resten av formalitetene etterpå. Det første man trenger når man skal starte ny virksomhet i 2020, er selvfølgelig et domenenavn og en e-postadresse, sier Schumacher.

Krisepakken kan ha hatt betydning

Økningen i antall nyregistreringer kan ha vært påvirket av regjeringens krisepakke for gründere og vekstbedrifter. Fra midten av april kunne et koronarammet norsk næringsliv søke om støtte fra Innovasjon Norges ekstrapott, som da var på nærmere fem milliarder kroner. Ifølge nrk.no (31. august) er årets ramme til lån og tilskudd fra Innovasjon Norge nå økt til i alt 14 milliarder, hvorav 2,17 milliarder er bevilget så langt i år, som er mer enn tre ganger så mye som på samme tid i fjor.

Brønnøysundregistrene bekrefter økt pågang på veiledningstjenesten ved avdeling Narvik mot de som skal starte og drive bedrift etter at de nye statlige ordningene ble etablert etter nedstengingen i mars. De melder for øvrig at de har hatt særlig økt pågang i sommer sammenlignet med normal sommeraktivitet. Så langt har de ikke registrert markante endringer i antall nyregistrerte foretak eller virksomheter i år sammenlignet med 2018 og 2019.

Mer domenestatistikk

]]>
Internettforum 17. november: Programmet tar form https://www.norid.no/no/aktuelt/internettforum-17-november-programmet-tar-form/ Tue, 30 Jun 2020 11:19:51 +0000 /?p=15682 Årets Internettforum går av stabelen tirsdag 17. november under tittelen Krise åpner nye muligheter. Konferansen avvikles i år som digitalt arrangement. Vi tar sikte på å samle en del av foredragsholderne på Thon Hotel Vika Atrium i Oslo og strømme innleggene derfra.

Vi har sikret oss flere svært spennende foredragsholdere.

Maria Strømme fra Svolvær er fysiker og professor i nanoteknologi ved Uppsala universitet. Hun har en omfattende bakgrunn som forsker og entreprenør og står bak en rekke oppfinnelser og patenter.

Jørgen Tharaldsen er mangeårig spillgründer og driver nå selskapet Megapop. Han mener det er på tide å redefinere begrepet gamification og få øynene opp for de utallige mulighetene som ligger i dette.

Silvija Seres er matematiker og teknologiinvestor med doktorgrad fra Oxford University. Hun har bred bakgrunn fra teknologi- og forretningsutvikling og brenner for digitalisering og teknologisk omstilling. Hør Silvija Seres og Jørgen Tharaldsen: https://lorn.tech/lorn-pod/130-en-ny-definisjon-av-gamification/.

NAV opplevde rekordpågang da koronakrisen traff Norge, og måtte tilpasse og utvikle IT-systemene til nye statlige ordninger i fart. IT-direktør Jonas Slørdahl Skjærpe forteller hvordan de taklet utfordringene og spør samtidig om det er mulig å være forberedt på en pandemi og nye sjokk.

Mímir Kristjánsson er journalist, forfatter og politiker. Han sitter i Stavanger bystyre for Rødt og er en tydelig stemme i samfunnsdebatten. På Internettforum vil han snakke om hjemmekontorets forbannelser. Hvem er det som tjener og hvem er det som taper når kontorarbeiderne tar med seg jobben hjem?

Forfatter og filosof Joakim Hammerlin fra Nansenskolen er igjen på programmet. Nå spør han om vi er rammet av det han kaller digital dysfori. Da koronakrisen rammet søkte vi ly i digitale tilfluktsrom: Skole og jobbmøter på Teams. Forelesninger og fredagspils på Zoom. Mens noen fant ro i en ny og vidunderlig virtuell verden, ble andre rammet av fremskreden analog nostalgi. Hva har vi vunnet, og hva kan gå tapt med den digital-sosiale revolusjonen?

Joakim Hammerlin stiller de helt grunnleggende spørsmålene, og han gjør det garantert uten digitale hjelpemidler.

Magnus Ødegaard, advokat og partner i Bing Hodneland advokatselskap, er konferansier.

Vi ser fram til en veldig spennende konferanse. Vi åpner for påmelding i september/oktober.

]]>