2020 har vært et år preget av nedstenging og usikkerhet, men også av tilpasning og nytenking. Vi kan trygt si at samfunnets digitale grunnmur har vært gjennom en grundig stresstest. Det er tydelig for alle hvor verdifullt det er å være til stede på nettet, og internett står fram som en helt sentral arena for samhandling og kommunikasjon.  

Norge har lenge vært langt fremme når det gjelder å tilby tjenester digitalt. Når store deler av norsk arbeidsliv skulle drives hjemmefra, ble likevel tjenester og infrastruktur testet som aldri før. Heldigvis kunne Nasjonal kommunikasjonsmyndighet konkludere med at den digitale grunnmuren besto testen – denne gangen 1.

Vi må slå fast at Norge har en digital grunnmur som har levert solid dekning og kvalitet, også under "ekspressdigitaliseringen" vi har opplevd i 2020. Nær sagt alle samfunnsfunksjoner måtte over natten ta i bruk digitale plattformer og videobaserte tjenester som eneste kommunikasjonsform,  og alt dette over internett. Med denne kraftige økningen i trafikk og de endrede brukermønstrene vi opplevde både nasjonalt og internasjonalt, er det all grunn til å peke på og anerkjenne den motstandsdyktigheten som ligger i den digitale infrastrukturen, også på DNS og internett. Eiere av infrastruktur og øvrige markedsaktører har fått vist både beredskap og omstillingsevne. Det ble altså ingen ekomkrise i 2020. Bevisstheten og fokuset på kritikaliteten av robust og sikker elektronisk kommunikasjon  er imidlertid blitt skjerpet i hele samfunnet,  og det skal vi bruke til å jobbe videre med å bevare og bygge tillitten til de digitale tjenestene vi alle er avhengig av.

Elise Knutssøn Lindeberg, sikkerhetsdirektør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

For Norid som driver viktig nasjonal internettinfrastruktur, var fokuset de første månedene å holde stabil drift. Det var vi ikke alene om. Tjenester på internett er et resultat av et komplekst samspill mellom mange aktører og systemer i en digital verdikjede, og samspillet er helt avhengig av at alle delene av infrastrukturen fungerer.

Vekst i norske domenenavn

Den økte aktiviteten på nettet dette året har ikke bare ført til økt trafikk. I perioden mars–august 2020 så Norid en markant økning i antall norske domenenavn sammenlignet med 2019 og 2018. Det ble registrert 63 000 nye domenenavn fra mars til august i 2020, som er det høyeste vi har hatt i tilsvarende periode siden 2012.

Veksten i nyregistreringer har også gitt en økning i det totale antallet domenenavn. Per 31. desember noterte vi totalt 805 539 norske domenenavn, som betyr en nettoøkning på om lag 23 000 domenenavn. Til sammenligning var årlig vekst på rundt 17 000 både i 2018 og 2019 2. Det er nærliggende å tro at den kraftige økningen har en sammenheng med nedstengingen av samfunnet og det påfølgende behovet for omstilling som pandemien utløste både for virksomheter og arbeidstakere.

Viktigere enn noen gang å være til stede på nettet

Nedstengingen har utvilsomt ført til at flere virksomheter har sett verdien av å være til stede på nettet. For eksempel har koronatiltakene gjennom 2020 helt klart påvirket nordmenns handlemønster. Tall fra SSB viser en tydelig økning i netthandel 3. Mange virksomheter har kunnet opprettholde og også videreutvikle driften takket være nettet, og det økte behovet for digital tilstedeværelse kan være bakgrunnen for noe av veksten vi ser i nye domenenavn. 

Det er mange måter å være til stede på nettet på, og valg av kanal og profil på innholdet påvirker identiteten du skaper for deg og din virksomhet. Mer om hva du bør tenke gjennom når det gjelder å være til stede på nettet.

Samtidig har nedstengningen hatt store negative konsekvenser for norsk næringsliv. Den varslede konkursbølgen har foreløpig latt vente på seg. Tall fra Brønnøysundregistrene viser at det har vært signifikant færre konkurser i Norge i 2020 enn i 2019 4. Konkursene hadde imidlertid rammet om lag 18 300 ansatte per 8. desember 2020, 2 300 flere enn på samme tid i 2019. Det var altså større foretak som gikk konkurs i 2020 sammenlignet med 2019 5. I tillegg var støtteordningene som ble iverksatt mot slutten av året mindre generelle og mer restriktive enn de første ordningene som ble innført. Ifølge Finansavisen 6 kan det hende vi må vente til våren 2021 før vi ser den reelle effekten av koronakrisen for norsk næringsliv.

Usikkerheten om fremtiden til virksomheter og arbeidsplasser betyr at permitterte og oppsagte arbeidstakere har måttet se etter andre muligheter, og noen valgte kanskje å forsøke å realisere en gründerdrøm. Tall fra SSB viser at det ble registrert 17 746 nye foretak i 3. kvartal 2020, hele 19 prosent flere enn i 2. kvartal, og 16 prosent flere enn i 3. kvartal 2019 7.  

Veien fra idé til ferdig registrert foretak kan ta litt tid, så for flere av de nye foretakene kan domenenavnet ha blitt registrert først og oppføringen i Foretaksregisteret etterpå. Dette bekreftes av Ståle Schumacher hos Domeneshop AS, som er en av de domeneforhandlerne vi har avtale med. Domeneshop opplevde generelt økt aktivitet med domeneregistrering i perioden mars–august, og sier de merket seg en tendens med at mange privatpersoner bestilte domenenavn, gjerne med en kommentar om at de skulle overføre domenenavnet til nytt firma når de fikk organisasjonsnummer fra Brønnøysundregistrene. – Det er tydelig at det er mange forretningsideer som er på et tidlig stadium, og da ønsker man å sikre seg domenenavnet først og så ordne resten av formalitetene etterpå. Det første man trenger når man skal starte ny virksomhet i 2020, er selvfølgelig et domenenavn og en e-postadresse, sa Schumacher.  

Har du en forretningsidé, kan det være lurt å starte med å sikre seg domenenavnet. Mer om registeringsrekkefølge for å sikre egne rettigheter.

Digital hverdag gir nye utfordringer

En ny jobbhverdag med bruk av hjemmekontor gjør det mulig for mange å opprettholde virksomheten selv om de ansatte ikke kan møtes fysisk på arbeidsplassen. Bruken av hjemmekontor har imidlertid noen sikkerhetsutfordringer, blant annet kan vanlige hjemmenettverk i mange tilfeller ha svakere sikkerhet enn bedriftens eget nettverk. Nasjonal sikkerhetsmyndighet var tidlig ute med anbefalinger om at virksomheter vurderer om den nye situasjonen betyr at det er behov for endringer i egne sikkerhetsrutiner 8.

Netthandel er en mye brukt mulighet for svindlere. Når flere enn normalt velger å handle på nettet, er risikoen for å bli lurt av falske nettbutikker større enn noen gang. Du bør alltid være skeptisk før du handler med ukjente nettbutikker, og du bør spesielt være kritisk dersom du ikke finner noen kontaktinformasjon til selskapet.

Er du usikker, er vårt råd å sjekke hvem som har registrert domenenavnet. For norske domenenavn kan du gjøre dette i vårt domeneoppslag. Under det norske toppdomenet må alle som vil registrere et domenenavn, identifisere hvem de er ved enten et organisasjonsnummer i Enhetsregisteret eller et fødselsnummer i Folkeregisteret. Kravet, som for øvrig har solid støtte blant norske virksomheter og i befolkningen generelt 9 , betyr at det er en reell, ansvarlig virksomhet eller person bak alle norske domenenavn. 

Vi møtes på nettet

Anbefalinger om å holde avstand har satt en stopper for mange fysiske arrangementer. På flere arenaer ser vi imidlertid at folk finner alternative løsninger på nettet. Bedrifter og organisasjoner kjører felles digital lunsj, digital skole ble på en liten uke vanlig rutine for elever over hele landet, og stadig flere artister og band tilbyr digitale konserter. Også Norid har måttet finne alternative måter å gjennomføre seminarer og arrangementer på. Internettforum med tittelen Krise åpner nye muligheter var opprinnelig planlagt som fysisk arrangement i november 2020, men er nå utsatt til april 2021, og konferansen vil bli avviklet digitalt uavhengig av hvordan smittesituasjonen vil utvikle seg de nærmeste månedene. En klar fordel med å gjennomføre et arrangement digitalt er at terskelen for å delta blir lavere, så vi håper på tidenes oppslutning på Internettforum 2021! 

Kilder

Publisert: 13. januar 2021
Sist oppdatert: 1. mars 2021