Årets Internettforum med tittelen Krise åpner nye muligheter var opprinnelig planlagt som fysisk arrangement i november 2020 i den tro at vi da kunne ta et tilbakeblikk på koronakrisen og oppsummere hva vi hadde lært. Nå vet vi at temaet er like aktuelt i 2021.
Meld deg på Internettforum 2021

Konferansen gjennomføres med opprinnelig program onsdag 21. april 2021 og avvikles digitalt via YouTube.

Illustrasjon av hjemmekontor der laptopen har en videokonferanse åpen med en forsker som studerer virus i mikroskop. En barnetegning av viruset henger på veggen. En kaffekopp står ved siden av laptopen.

Maria Strømme fra Svolvær er fysiker og professor i nanoteknologi ved Uppsala universitet. Hun har en omfattende bakgrunn som forsker og entreprenør og står bak en rekke oppfinnelser og patenter.

Jørgen Tharaldsen er mangeårig spillgründer og driver nå selskapet Megapop. Han mener det er på tide å redefinere begrepet gamification og få øynene opp for de utallige mulighetene som ligger i dette.

Silvija Seres er matematiker og teknologiinvestor med doktorgrad fra Oxford University. Hun har bred bakgrunn fra teknologi- og forretningsutvikling og brenner for digitalisering og teknologisk omstilling. Hør Silvija Seres og Jørgen Tharaldsen: https://lorn.tech/lorn-pod/130-en-ny-definisjon-av-gamification/.

NAV opplevde rekordpågang da koronakrisen traff Norge og måtte tilpasse og utvikle IT-systemene til nye statlige ordninger i fart. IT-direktør Jonas Slørdahl Skjærpe forteller hvordan de taklet utfordringene og spør samtidig om det er mulig å være forberedt på en pandemi og nye sjokk.

Mímir Kristjánsson er journalist, forfatter og politiker. Han sitter i Stavanger bystyre for Rødt og er en tydelig stemme i samfunnsdebatten. På Internettforum vil han snakke om hjemmekontorets forbannelser. Hvem er det som tjener og hvem er det som taper når kontorarbeiderne tar med seg jobben hjem?

Forfatter og filosof Joakim Hammerlin fra Nansenskolen er igjen på programmet. Nå spør han om vi er rammet av det han kaller digital dysfori. Da koronakrisen rammet søkte vi ly i digitale tilfluktsrom: Skole og jobbmøter på Teams. Forelesninger og fredagspils på Zoom. Mens noen fant ro i en ny og vidunderlig virtuell verden, ble andre rammet av fremskreden analog nostalgi. Hva har vi vunnet, og hva kan gå tapt med den digital-sosiale revolusjonen? Joakim Hammerlin stiller de helt grunnleggende spørsmålene, og han gjør det garantert uten digitale hjelpemidler.

Gøril Forbord er konferansier og vil lede oss gjennom dagen.

Programmet vil gå fra kl. 10.00 til kl. 14.00. Detaljert program blir satt opp i slutten av mars.

Publisert: 16. oktober 2020
Sist oppdatert: 10. mai 2021