NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Domenesvindlere på banen igjen

Virksomheter med norske domenenavn – bedriftenmin.no – opplever nå en ny runde med pågående domeneselgere som sier de sitter på gulldomener under andre toppdomener som de mener virksomheten må sikre seg. Vårt klare råd er: Snakk med domeneforhandleren din og få råd der om hvorvidt du kan ha nytte av å registrere slike domenenavn. 

Pandemien får fart på gründervirksomheten

2020 endte med det høyeste antallet nyregistrerte norske domenenavn siden 1999. Totalt var nettoveksten i antall domenenavn hele 36 prosent større enn i 2019. Flere domeneabonnenter bekrefter at pandemien er direkte årsak eller har påskyndet utvikling av nye forretningsideer som de trenger domenenavn til.

2020 – et år for digitale sjumilssteg

2020 har vært et år preget av nedstenging og usikkerhet, men også av tilpasning og nytenking. Vi kan trygt si at samfunnets digitale grunnmur har vært gjennom en grundig stresstest. Det er tydelig for alle hvor verdifullt det er å være til stede på nettet, og internett står fram som en helt sentral arena for samhandling og kommunikasjon.  

Norid overføres til ny eier

I 2021 blir Norid et direkte eid selskap under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Departementet har særskilt fagkompetanse innenfor elektronisk kommunikasjon og domenenavnforvaltning, noe som vil være en styrke i den strategiske eieroppfølgingen av selskapet.