NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Oppdatering av vedlegg A

31. oktober 2023 oppdaterer Norid regelverket for .no, Vedlegg A: Liste over reserverte og forbudte navn, med informasjon om hvordan endringer i vedlegget håndteres.

Ingen utsending av brev fra 1. november

I seks måneder fra og med 1. november 2023 vil ikke Norid sende brev om sletting til abonnenter. Disse brevene er til vanlig en del av varslingen ved automatiske sletteprosesser.

1 av 5 oppgir å ha blitt svindlet på nett

Norid har nylig fått gjennomført en brukerundersøkelse om blant annet netthandel. Av de spurte oppgir hele 96 prosent at de har handlet varer på nett. Blant disse har 20 prosent opplevd å ha blitt svindlet.

Ingen utsending av brev i februar

I februar sender Norid ikke brev om sletting til abonnenter. Disse brevene er til vanlig en del av varslingen ved automatiske slettesprosesser.