Fristen for å komme med innspill på om reservasjonen på alle eller enkelte av domenenavnene som tilsvarer organisasjonsbenevnelsene DA, ANS, AS og ASA skal oppheves er nå ute.

Opprinnelig frist for å sende oss innspill var satt til 30. november 2023. For å sikre et godt beslutningsgrunnlag ble fristen utvidet til 31. januar 2024.

Vi vil nå oppsummere innspillene og gjøre en vurdering av disse. Oppsummeringen vil deretter bli publisert på våre nettsider.

Mer informasjon om innspillsrunden

Publisert: 12. februar 2024