Norid har per i dag reservert domenenavnene som tilsvarer organisasjonsbenevnelsene DA, ANS, AS og ASA. Det betyr at det etter dagens tildelingsregler ikke er mulig å registrere domenenavnene ans.no, as.no, asa.no og da.no.

Vi ønsker innspill på om vi bør oppheve reservasjonen på alle eller enkelte av disse domenenavnene, slik at de blir tilgjengelig for alminnelig registrering. 

Du kan lese innspillsnotatet her

Her kan du se listen over interessenter som har fått tilsendt innspillsnotatet direkte

Vi ber om at innspill sendes til info@norid.no. Alle som ønsker kan bidra med innspill. Alle innspill vil bli offentliggjort på Norids nettsider.

Opprinnelig frist for å sende oss innspill var satt til 30. november 2023. For å sikre et godt beslutningsgrunnlag er fristen utvidet til 31. januar 2024.

Publisert: 1. november 2023
Sist oppdatert: 6. desember 2023