NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Norid arrangerer Internettforum i samarbeid med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Forumet er en arena for tverrfaglig diskusjon og dialog om viktige temaer knyttet til rammene for internett. Ved å identifisere og ta opp relevante internettspørsmål bidrar forumet til økt kunnskap blant ulike målgrupper, og er dermed et nasjonalt bidrag til den internasjonale diskusjonen om rammer for internett som pågår blant annet i Internet Governance Forum.

Internettforum 2023 Program og påmelding

16. november, kl 09:00-16:00 på Rebel konferansesenter i Oslo. I år utforsker vi hovedtemaene regulering og kunstig intelligens. Klikk her for å lese programmet og melde deg på.


Tidligere internettforum

Internettforum 2022: Digitalisering og regulering

Internettforum 2021: Krise åpner nye muligheter

Nasjonalt internettforum 2019: Digital tillitskrise?

Nasjonalt internettforum 2018: Komplekse verdikjeder i vår digitale hverdag

Nasjonalt internettforum 2017: Tillit og sikkerhet i vår digitale verden

Nasjonalt internettforum 2016: – Det er noe på nettet vi ikke liker


Les mer om Internet Governance

Internet Governance Forum (IGF)

Hva er Internet Governance Forum?

Publisert: 17. januar 2023
Sist oppdatert: 4. oktober 2023