NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Tillit og sikkerhet i vår digitale verden

På Nasjonalt internettforum i 2016 var temaet håndtering av ulovlig innhold på internett. I 2017 følger vi opp med et seminar om digitalisering, og hvordan sikkerhet og tillit på internett er grunnleggende for vår digitale hverdag og utviklingen av nye
tjenester på nettet. Hvordan bygger vi sikkerhet og tillit på internett, og hvem er eller bør være ansvarlig for å redusere sårbarheten og sikre best mulig beskyttelse av brukerne?

Dato: Onsdag 29. november kl. 08.30–15.30

Sted: Scandic St. Olavs plass, Oslo

Program

08:30–09:00  Registrering og kaffe

09:00–09:15 Velkommen
UNINETT Norid AS og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

09:15–09:45  Teknologien som utfordrer oss
Lise Lyngsnes Randeberg, president i Tekna

09:45–10:15 Din digitale identitet. Nytt europeisk regelverk – eID og elektronisk signatur (eIDAS)
Rolf Riisnæs, advokat i Wikborg Rein Advokatfirma

Signatur uten penn og papir er en del av hverdagen. Hvordan startet det hele og hva skjer fremover? Advokat Rolf Riisnæs fra advokatfirma Wikborg Rein deler sin kunnskap og sine synspunkter på dette viktige feltet.

10:15–10:30 Kaffepause

10:30–11:00 Blockchain – hva er det og hvorfor bør vi vite hva det er?
Svein Ølnes, forsker ved Vestlandsforskning

Svein Ølnes har fulgt utviklingen av blockchain siden 2011. Hva er blockchain-teknologi og hvorfor bør vi vite hva det er?  Hva gir denne teknologien av muligheter i fremtiden?

11:00–11:30 IKT-kriminalitet og politiets behov for opprusting av politidistriktene

Sofie Nystrøm, direktør for NTNU CCIS (Center for Cyber and Information Security)

11:30–12:30 Lunsj

12:30–13.00 Forbrukervern i cyberspace
Frode Elton Haug, juridisk direktør i Forbrukerombudet

Fra 1. januar 2018 skifter Forbrukerombudet navn til Forbrukertilsynet. EUs nye regelverk om forbrukervern skal styrke forbrukermyndighetenes myndighet og mulighet til samarbeid på tvers av medlemslandene. Hva kan vi forvente oss?

13:00–13:30 GDPR – personvernets renessanse i cyberspace?
Tommy Tranvik, statsviter, Senter for rettsinformatikk

GDPR er et akronym de fleste kjenner, og høye bøter og krav til rutiner for sikkerhet og internkontroll har hovedfokus for mange. Men hvordan ser det ut etter 25. mai 2018? Får personvernet en renessanse i cyberspace?

13:30–14:00 Kaffepause

14:00–14:30 Hvem eier innholdet du legger ut på nett?
Miloš Novović, forsker og stipendiat, Telenor og UiO

De fleste av oss bruker Facebook, Google og andre store tilbydere av plattformer for digitale sosiale nettverk. Hvilken kontroll har du over innholdet du legger ut, hvem eier det, og kan vi som brukere skaffe oss mer kontroll og eierskap til vårt brukerskapte
innhold?

14:30–15:00 Fremtidens internett – hva bør vi forvente oss?
Harald Alvestrand, internettpionér med erfaring fra blant annet fra IETF, ICANN Board og Google

15:00–15:15 Oppsummering
UNINETT Norid AS og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Logoen til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Norid - driver registeret for norske domenenavn, med logo
Publisert: 8. november 2017
Sist oppdatert: 17. januar 2023