NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

– Det er noe på nettet vi ikke liker

Nasjonalt internettforum 2016 handler om innhold på internett, og utfordringer i forbindelse med å videreføre internett som en åpen, sikker og tillitvekkende plattform for kommunikasjon og tjenester.

Program

08:30–09:00 Registrering og kaffe

09:00–09:30 Velkommen (daglig leder Hilde Thunem, Norid, og seksjonssjef Ørnulf Storm. Nkom)

09:30–10:00  Keynote (Professor Inger Marie Sunde, Politihøgskolen)

Håndtering og regulering av ulovlig innhold på nettet reiser mange problemstillinger, både praktiske, etiske og juridiske. Hvilke impliserte interesser brytes mot hverandre når vi skal bekjempe ulovlig innhold på nettet? Hvilke metoder bruker vi? Hvordan
ivaretar vi grunnleggende prinsipper om rettssikkerhet ved bekjempelsen av ulovlig innhold og kriminalitet på nettet?

10:00–10:30 IKT-bransjens forhold til blokkering og filtrering av innhold på nett (PDF/38MB) (direktør for internett og nye medier, Torgeir Waterhouse, IKT-Norge)

Operatører av teknisk infrastruktur blir trukket inn i saker om innhold. Hva skjer egentlig når domener eller IP-adresser blokkeres – hvem gjør det og hvordan virker det? Hvilke følger kan det få?

10:30–11:00 Kripos’ arbeid med filter mot seksualiserte bilder av barn (politioverbetjent Bjørn-Erik Ludvigsen, Kripos)

Kripos har i over ti år arbeidet med filter som skal hindre spredning av seksualiserte bilder av barn. Hvordan startet det, og hva er deres erfaringer så langt?

11:00–11:30 Kaffepause

11:30–12:00 Telenors erfaringer med og håndtering av blokkering og filtrering på internett (Manager Telenor Security Operations Center Gunnar Ugland, Telenor)

Telenor er en stor aktør og leverandør av tjenester. Hvilket ansvar har en operatør av tekniske tjenester, og hvordan håndterer Telenor blokkering og filtrering av innhold på nettet?

12:00–12:30 Immaterielle rettigheter på nett (advokat Øystein Flagstad, Advokatfirmaet Grette, kontaktperson for Rettighetsalliansen)

Krenkelser av opphavsrettslig vernet materiale på nett skjer i stort omfang. Hvilken erfaring har opphavsmennene med dagens regler, og hvor går veien videre?

12:30–13:00 Økokrim – etterforskning av kriminalitet på internett (førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik, Økokrim)

Etterforskning av kriminalitet på internett gir en rekke tekniske og juridiske utfordringer. Hva er Økokrims erfaringer nasjonalt og internasjonalt?

13:00–14:00 Lunsj

14:00–14:15 Norids rutiner ved beslag og inndragning av domenenavn (daglig leder Hilde Thunem, Norid)

Norid driver registeret over norske domenenavn (domenenavn under .no). Hvilke rutiner følger Norid når påtalemyndigheten har besluttet beslag og inndragning av domenenavn?

14:15–14:30 The Pirate Bay-saken i Sverige(Legal council Filippa Murath, Internetstiftelsen i Sverige)

Internetstiftelsen i Sverige, IIS, som administrerer domenenavn under .se, ble stevnet i straffesak om thepiratebay.se, og påtalemyndigheten ønsket å inndra domenenavnet hos IIS. Hvordan gikk det, og hva kan vi lære?

14:30–15:00 Fra en redaktørs ståsted (generalsekretær Arne Jensen, Norsk redaktørforening)

Hvilke etiske og juridiske problemstillinger møter en redaktør ved vurdering av hvorvidt ulovlig innhold skal fjernes? Hvem er redaktør? Hvordan arbeider pressen med disse problemstillingene?

15:00–15:15 Kaffepause

15:15–15:35 Svindleren som ikke ville gi seg (politibetjent Steinar Gilberg, Oslo politidistrikt)

Politiet ved Manglerud politistasjon har i flere år etterforsket en svindler som benytter seg av både falske nettsider, mobilnummer og bankkonti. Hvordan gjør han det? Hva gjør politiet? Hvilke konsekvenser har det for ofrene?

15:35–16:05 Bekjempelse av ulovlig innhold på nettet (pensjonert sorenskriver Stein Schjølberg)

Hvor går veien videre i bekjempelsen av ulovlig innhold og kriminalitet på internett?  Er det behov for et internasjonalt regelverk?

16:05-16:15 Oppsummering og takk for i dag (daglig leder Hilde Thunem, Norid, og seksjonssjef Ørnulf Storm, Nkom)

Logoen til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Norid - driver registeret for norske domenenavn, med logo
Publisert: 4. oktober 2016
Sist oppdatert: 17. januar 2023