NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Norid har revidert forhandleravtalen. Dette gjør det nødvendig med noen tilpasninger i regelverket for norske domenenavn. Blant annet er avtalevilkår som gjelder forholdet mellom Norid og domeneforhandlerne nå lagt inn i forhandleravtalen, og disse fjernes dermed fra regelverket.

I tråd med domeneforskriften har Norid overlatt deler av prosessen ved registrering av domenenavn til et forhandlerledd. Forholdet mellom Norid og domeneforhandlerne er regulert gjennom privatrettslige avtaler.

For å lykkes med å ivareta sikkerhet og kvalitet for det norske toppdomenet, er det viktig for Norid å ha profesjonelle forhandlere. Samtidig må det være attraktivt for forhandlerne å tilby norske domenenavn slik at .no holder seg konkurransedyktig.

Med disse målene i fokus og med innspill fra forhandlerne, har Norid revidert forhandleravtalen. Den nye avtalen gjelder fra 15. juni 2021.

Endringer i regelverket

Forhandlernes og Norids plikter, rettigheter og ansvar har tidligere vært regulert delvis i avtalen mellom Norid og forhandlerne (registraravtalen), delvis i regelverket for norske domenenavn, og har delvis fulgt av etablert praksis. Avtaleforholdet mellom Norid og forhandler samles heretter i den nye forhandleravtalen.

Norid er i gang med å gjøre skillet mellom regelverket for norske domenenavn, som per i dag utgjør både abonnementsvilkår, tildelingsregler og klageregler, og forhandleravtalen klarere og ryddigere. Som et ledd i dette arbeidet, oppdaterer vi regelverket. Endringene trer i kraft etter at overgangsperioden for ny forhandleravtale er utløpt.

Fra 24. august 2021 gjelder disse endringene:

  • Bestemmelsene som dekker forhold som også er regulert i forhandleravtalen, tas ut av regelverket.
  • Det klargjøres at det er forhandlerne som betaler abonnementsavgifter til Norid.
  • Det klargjøres at abonnentene gir sin aksept til gjeldende regler og abonnementsavtale hver gang de bestiller forlengelse av sine abonnementer

I tillegg til endringene som følger av ny forhandleravtale, løftes enkelte viktige prinsipper som abonnenten bør kjenne til, ut av et vedlegg og opp i hoveddokumentet, og vi gjør noen mindre presiseringer i klagereglene.

En komplett oversikt over endringene i regelverket for norske domenenavn kan lastes ned her:

regelverkendringer-24-august-2021.pdf
Publisert: 1. juli 2021