NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Domeneklagenemnda er et selvstendig organ som behandler tvistesaker om rettigheter til norske domenenavn (domenenavn under landkoden .no).

Norid er sekretariat for nemnda, men gir ingen råd eller innspill til nemnda i behandlingen av en klage. Sekretariatet veileder partene i saken og sørge for at sakspapirene er formelt i orden.

Alle avgjørelser i nemnda publiseres på Norids nettsider og i Lovdata.

Omlag 60 prosentav klagene får medhold hos nemnda, mens 25 prosent ikke vinner frem. De resterende sakene blir avvist av nemnda fordi de er for dårlig opplyst til at nemnda kan behandle dem, eller fordi de ikke er egnet for den type forenklet saksbehandling som Domeneklagenemnda tilbyr.

Mer om domeneklagenemnda

Publisert: 3. september 2015
Sist oppdatert: 18. desember 2020