NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

  • Jarle Roar Sæbø Cand. jur. fra Universitetet i Oslo (2001), tilknyttet daværende Institutt for rettsinformatikk (IRI). Har blant annet bakgrunn som partner i Grette, og er nå Country Counsel (juridisk sjef) i Hewlett-Packard Norge. Som jurist har Sæbø fokusert på immaterialrett og andre rettsområder som særlig angår IT-industrien. Han har publisert en rekke artikler og bidratt i bokutgivelser omkring relaterte temaer. Han er nestleder i Norsk forening for jus og EDB, og holder hyppig foredrag om IT-rettslige temaer på ulike arrangementer.
  • Thea Broch Cand. jur. fra Universitetet i Oslo (2000). Advokatbevilling (2007). Har siden 2007 vært ansatt som advokat i Virke, med ansvar for blant annet immaterialrett og markedsrett. Har tidligere arbeidet som advokatfullmektig hos BA-HR og som dommerfullmektig. Har også tidligere arbeidet i Nærings- og handelsdepartementet med blant annet e-handel og firmaregistreringer. Har siden våren 2008 vært medlem i Markedsrådet.
  • Sarah Wennberg Svendsen Cand. jur. fra Universitetet i Oslo (2003), spesialisering i varemerke- og patentrett. Master of Law, European Legal Studies (LL.M.), University of Durham (2004). Advokat hos Oslo Patentkontor AS, hvor hun jobber med rådgivning og konflikthåndtering med særlig fokus på varemerker. Har tidligere jobbet i advokatfirmaet Wiersholm og som seniorrådgiver hos Patentstyret. Veileder og sensor for masteroppgaver på Juridisk fakultet, UiO. Har gitt ut flere artikler på immaterialrettens område.
  • Per Christian Opsahl Cand. jur. fra Universitetet i Oslo (1993). Advokat og daglig leder i NORDMA. Tidligere Advokatfullmektig i Gille advokater DA, der han særlig arbeider med opphavsrett, varemerker og design. Han har også arbeidet som administrerende direktør i Den norske Forleggerforening med fremforhandlinger av avtaleverket i bokbransjen som hovedområde. Før dette arbeidet han i flere forlag, sist i Cappelen Akademisk Forlag, der han hadde ansvar for å utvikle en portefølje for juridisk litteratur.
  • Øystein Flagstad Cand.jur. fra Universitetet i Oslo (1996), advokatbevilling (1999). Partner i advokatfirmaet GjessingReimers AS, et nisjefirma spesialisert innenfor IP- og teknologijuss. Arbeider med IKT og teknologi samt Media og Kultur, og arbeider særlig med IKT-rett og opphavsrett. Er en av forfatterne til boken «Kontrakter for utvikling av programvare» (Cappelen Akademisk 2006), samt diverse artikler om IKT-rettslige og immaterialrettslige emner. Styreleder i Norsk forening for Jus og EDB. Er oppgaveveileder og sensor ved Universitetet i Oslo, og holder jevnlig foredrag bl.a. på det årlige Forum Rettsinformatikk.
  • Ingvild Hanssen-Bauer Cand jur fra Universitetet i Oslo (1993). Hun var vitenskapelig assistent på daværende Institutt for rettsinformatikk (IRI) i 1992, og skrev avhandling innenfor personvern. Hanssen-Bauer jobbet i advokatfirmaet Wikborg Rein fra 1994-2017, og er nå partner i Kvale Advokatfirma. Hennes hovedarbeidsområde er immaterialrett. Hun har lang erfaring innenfor dette rettsområdet, med særlig vekt på patent, varemerker og saker vedrørende markedsføringslovgivningen, og har omfattende prosedyreerfaring. Hun holder jevnlige foredrag, blant annet for Juristenes utdanningssenter. Hun er medlem av Advokatforeningens lovutvalg for immaterial- og markedsføringsrett.
  • Simen Blaker Strand Cand. jur. fra Universitetet i Bergen (2001) med spesialisering i varemerke- og patentrett og IT-rett. Partner i Advokatfirmaet GjessingReimers hvor han bistår klienter innenfor områdene IT-/teknologirett, personvern og immaterialrett. Har tidligere jobbet innenfor de samme områdene som advokat i Advokatfirmaet Schjødt, som advokat/ juridisk direktør i IBM Norge og partner i Advokatfirmaet Grette.
  • Sondre Graasvoll Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2011) med spesialisering i varemerke-, opphavs-, design- og patentrett. Graasvoll har tidligere jobbet to år i Samferdselsdepartementets post- og teleseksjon med hovedsakelig markedsregulering av mobilmarkedet. I tillegg har Graasvoll også jobbet ett år som juridisk rådgiver i TONO og som advokatfullmektig i Gille advokater. Graasvoll har siden høsten 2015 jobbet som advokatfullmektig i advokatfirmaet BA-HRs teknologiavdeling.
  • Frode Bergland Bjørnstad Cand. jur. fra Universitetet i Bergen (2002). I dag er han ansvarlig for juridisk og compliance i Bank Norwegian. Han har blant annet bakgrunn som konsernadvokat i EVRY, advokat i FØYEN Advokatfirma og rådgiver i Datatilsynet. Har jobbet mye med kontraktsrett, finansregulatorisk, immaterialrett, IT-rett og personvern.
  • Hedvig Svardal Cand.jur. fra Universitetet i Oslo (1994), advokatbevilgning (1999). Har fra 2008 drevet egen advokatpraksis i Oslo Advokatfelleskap. Spesialfag i Informasjonsrett/IKT-rett. Tidligere ansatt i Telenor Link. Arbeider med rettslige problemstillinger knyttet til opphavsrett i digitale medier.
Publisert: 3. september 2015
Sist oppdatert: 24. februar 2021