NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Veiledning til skjema

Veiviser: Å skrive en klage

------------------------------------------------------------------Domeneklagenemnda
c/o Norid AS

Klagers navn:
Kontaktperson for klager:
E-post:
Telefon/Fax:
Postadresse: 

Domenenavnet det klages på: 

Ønskes domenenavnet overført eller slettet:

Abonnentens kontaktinformasjon:

Rettssaker vedrørende domenenavnet:

Tidligere klager på domenenavnet:

Ønskes frivillig megling:

Begrunnelse:Jeg/vi erklærer med dette at jeg/vi aksepterer de rammer som
regelverket for .no med vedlegg legger for klageprosessen. Informasjonen
gitt i denne klagen er etter min/vår viten fullstendig og
korrekt. Klagen er ikke fremsatt i ond tro, og kravet som fremmes i
klagen er i henhold til gjeldende klageregler og anvendbar lov. Jeg/vi
er kjent med at det å fremme klagen medfører at det innklagede
domenenavnet sperres for overføring mens klagebehandlingen pågår, og
at klager er ansvarlig dersom dette påfører abonnenten tap.

Navn (bruk blokkbokstaver):
Organisasjon samt organisasjonsnummer (bruk blokkbokstaver):
Sted:Liste over vedlegg:


------------------------------------------------------------------

Klagen sendes på e-post til Domeneklagenemndas sekretariat på følgende adresse: klage@norid.no. Det samme gjelder eventuelle andre henvendelser til sekretariatet eller Domeneklagenemnda som har forbindelse med klagesaken. Eventuelle vedlegg bør være på et av følgende formater: pdf, jpeg eller png.

Betalingsinformasjon

Når klage er oversendt skal klager betale klagegebyr i henhold til Vedlegg H, pkt 1.2 og 2.3.

Gjeldende gebyr for å fremme en klage til Domeneklagenemnda er 4 ganger rettsgebyret = 6115 NOK

Kvittering på innbetalt avgift skal sendes per e-post til klage@norid.no. Merk kvitteringen med "Domeneklagenemnda" og domenenavnet det gjelder.

Hvis sekretariatet ikke har mottatt kvittering på innbetaling fra klageren innen 10 virkedager etter at klagen er mottatt, vil klagen anses som trukket.

Publisert: 3. september 2015
Sist oppdatert: 16. juni 2022