NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Tvister om rettigheter til domenenavn kan behandles i Domeneklagenemnda, som er et uavhengig, utenrettslig organ. I tillegg kan tvistesaker fremmes for domstolen. En avgjørelse fra Domeneklagenemnda binder ikke retten i en eventuell videre prosess.

Det finnes to typer konflikter der domenenavn kan være involvert:

  • Konflikter om selve domenenavnet
  • Konflikter om innhold under et domenenavn

Norid er normalt ikke en part i disse konfliktene og trenger heller ikke å være det for å kunne gjennomføre eventuelle tiltak. Når det foreligger en rettskraftig avgjørelse, gir regelverket hjemmel for at Norid kan overføre eller slette et domene eller gjennomføre andre tiltak uten abonnentens samtykke. Forutsetningen er at påstandene i avgjørelsen er formulert slik at de kan gjennomføres uten å komme i konflikt med avtalen mellom oss og abonnenten eller regelverket for øvrig.

Veileder: Domenekonflikter i rettssystemet

Klikk på bildet for å komme til veilederen.
Publisert: 5. mai 2017
Sist oppdatert: 8. desember 2020