NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

  • Om Norid / 
  • Innsyn i Norids dokumenter
Norid er i en konkurransesituasjon og er dermed ikke omfattet av offentleglova. Vi behandler dermed ikke innsynsbegjæringer som er hjemlet i denne loven.

Norid ble omfattet av offentleglova i 2009. Samtidig fikk vi et eksplisitt unntak i offentlegforskrifta når det gjaldt innsyn i enkelte dokumenter. Utviklingen i domenemarkedet de siste årene har imidlertid gjort at vi nå driver «næring i direkte konkurranse med og på samme vilkår som private». Dermed faller vi helt utenfor lovens virkeområde.

Dette reflekteres foreløpig ikke i offentlegforskrifta, men vi har bedt Justisdepartementet om å justere den som et ledd i den generelle evalueringen av offentleglova som de startet i 2016. Dette lovarbeidet pågår fortsatt.

Nye personvernregler fra 2018 gir klare begrensninger for utlevering av personopplysninger til tredjepart. Siden Norid ikke er underlagt offentleglova, kan denne ikke brukes som grunnlag for å få utlevert opplysninger. Domeneabonnenter kan selvfølgelig få innsyn i egne opplysninger, enten ved å kontakte sin domeneforhandler eller ved å kontakte oss.

Publisert: 18. mai 2018
Sist oppdatert: 18. juni 2019