NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Norid AS driver en oppslagstjeneste der publikum kan slå opp et domenenavn og få informasjon om abonnementet, abonnenten og hvem som kan kontaktes. Vilkårene i dette dokumentet gjelder for bruk av tjenesten. Når du gjør et oppslag, bekrefter du at du aksepterer vilkårene.

Opphavsrett

Norid AS har opphavsretten til oppslagstjenesten, innhold, layout og de underliggende samlingene av opplysninger som brukes i tjenesten (jf. lov om åndsverk av 2 mai 1961 nr. 2). Enhver bruk av oppslagstjenesten ut over det som er tillatt nedenfor er forbudt og kan føre til rettslig forfølging, erstatningsansvar og straffeansvar.

Norid tillater ikke at noen kopierer eller etterligner på annen måte, lagrer, laster ned eller overfører hele eller større deler av informasjonen fra oppslagstjenesten. Dette gjelder uavhengig av på hvilken måte informasjonen gjengis, lagres mv., og uavhengig av om dette er midlertidig eller for permanent lagring eller bruk. Dette gjelder også uavhengig av om hensikten er kommersiell utnyttelse eller ikke.

Enhver kommersiell utnyttelse av opplysninger fra oppslagstjenesten, herunder målrettet markedsføring, er forbudt.

Bruk av opplysninger fra oppslagstjenesten i strid med vilkårene kan resultere i rettslig forfølging.

Dette kan du bruke tjenesten til

Formålet med oppslagstjenesten er å bidra til å løse tekniske problemer der enkeltdomener skader funksjonalitet, sikkerhet eller stabilitet for andre domener eller internett som infrastruktur. Formålet er videre å gi publikum mulighet til å kontakte den som abonnerer på domenenavnet.

Du kan bruke oppslagstjenesten til å:

  • finne riktig kontaktpunkt når et domene forårsaker tekniske problemer
  • finne ut hvem som er ansvarlig for et abonnement (gjelder ikke hvis abonnenten er en privatperson)
  • kontakte abonnenten, blant annet for å kunne ivareta dine rettigheter ved behov
  • bidra til å hindre ulovlig innhold på internett

Når begrenser vi bruk av tjenesten?

Hvis du ikke respekterer vilkårene for bruk, kan Norid blokkere tilgangen til oppslagstjenesten.

For å minske risikoen for misbruk, har vi i tillegg lagt begrensninger på hvor ofte samme bruker kan gjøre oppslag. Hvert oppslag logges med informasjon om hvilken IP-adresse oppslaget kommer fra. Hvis en adresse gjør gjentatte oppslag ut over de grensene vi har satt, blokkeres eller begrenses videre oppslag fra adressen til aktiviteten avtar til et normalt nivå.

Publisert: 22. mai 2018
Sist oppdatert: 27. juni 2019