NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Phone +47 73 55 73 55

Sikrere norske domenenavn med DNSSEC

…spørsmålet videre til en av navnetjenerne for det øverste nivået i domenenavnsystemet, den såkalte roten. Rotnavnetjenerne kjenner bare til nivået under seg i hierarkiet, og sender derfor tilbake en liste…

Klage på domenenavn

til det foreligger en endelig, rettskraftig avgjørelse om rettighetene til domenenavnet. 4 Sekretariatet refunderer klagegebyret til klager 6 Sekretariatet sender vedtaket til partene 2 Sekretariatet sender vedtaket til partene 2…

Dette er DNSSEC

…nøkler i tillegg til falske svar. Den offentlige nøkkelen til et domene er en del av en ubrutt kjede av nøkler som går god for hverandre, helt opp til det…

Veiledning til myndigheter

Både myndighetsorganer og andre må av og til håndtere konfliktspørsmål knyttet til ulovlig innhold på nettsider. Det kan være politi og påtalemakt, Forbrukertilsynet, Lotteritilsynet, Legemiddeltilsynet og advokater og andre jurister….

Nøkkeltall

Hvor mange norske domenenavn finnes det? Hvor mange nye domenenavn kommer til og hvor mange slettes? Hvem er de største forhandlerne? Her finner du nøkkeltall om det norske domenemarkedet. Table…

Sikrere kommunikasjon på nettet

Hvis vi skal være trygge på nettet, må et stort puslespill av sikkerhetstiltak spille sammen. Et tillegg i domenenavnsystemet som gjør at du kan være sikker på å komme til

Konflikt om domenenavn

Hvis du har rettigheter til et firmanavn, varemerke eller lignende som er helt likt eller nesten likt et domenenavn som registreres, kan du klage. Motsatt kan du også risikere at…

Oppslagstjeneste

Sjekk hvem som har et domenenavn, eller hvilke domenenavn en virksomhet har. Slå opp domenenavn eller organisasjonsnummer i søkefeltet. To get access to the lookup service, you…

Domenekonflikter i rettssystemet

tjenestene variere, fra statiske nettsider til nettsteder med filer for nedlasting, online-spill, blogger, portalsider som altinn.no og en rekke andre. Det finnes to typer konflikter der domenenavn kan være involvert: Konflikter der

Vanlige spørsmål

domenenavn per organisasjonsnummer på formen domenetmitt.no. I tillegg er det mulig å registrere under aktuelle kategorier og under geografiske områder virksomheten har tilhørighet til. Les mer om antall domenenavn. En…

Til stede på nettet – hvor og hvordan?

til den tilliten folk har til disse kanalene som informasjonskilde. Så mye som én av tre oppgir at de har lav eller svært lav tillit til Facebook, mens rundt én av fire…

Regelverk for norske domenenavn

geografisk tilhørighet. Det oppfordres derfor til at man ikke registrerer domenenavn for geografiske områder der søkeren ikke har noen tilknytning. Se oversikt over domener i det geografiske navnetreet, samt tilleggsregler…

Hvordan endres regelverket?

…eller kompetanse til å vurdere hvilken søker som har mest rett til et navn, vil en overgang der man skal ta hensyn til fortrinnsrett kreve at en nøytral tredjepart gjør…

Regelverksmodeller

…som toppnivådomenet tilhører. Søkerne siles gjennom de ulike kravene, og først når de er oppfylt gjelder `først til mølla’-regelen. Dette leder til færre konflikter om domenenavn, men begrenser søkernes valgfrihet…

Vedlegg I: Klage på Norids avgjørelser

skriftlig informasjon eller dokumentasjon. Forespørselen videreformidles via Norid. Den forespurte parten må svare i henhold til frist gitt under. Svaret videreformidles til den andre parten, som får anledning til å…

Domenemarkedet: Spilleregler i endring?

domenenavn der. Et eksempel er .com, som har en tilstrekkelig sterk merkevare til at mange foretrekker et mer komplisert og lengre .com-domene fremfor et kortere domene under et mindre kjent…

Forvaltning av .no-domenet

IETF utarbeider tekniske standarder og forslag til tekniske løsningsmetoder på en rekke områder som ligger i kjernen for registreringsenhetens virksomhet (DNS, Whois og andre protokoller). Den europeiske organisasjonen CENTR (Council…

Oppslagstjeneste for norske domenenavn

med forhandleren. Et domene oppstår idet Norid tildeler et abonnement på domenet til en organisasjon1 eller en privatperson. Abonnenten får en bruksrett til domenenavnet så lenge abonnementet gjelder, normalt til vedkommende…

Prinsipper for Domeneklagenemnda

Dette stiller krav til hvilke svarfrister de enkelte deltakerne i prosessen pålegges og legger videre begrensninger på hvor grundig saksforberedelsen kan være før avgjørelsen tas. Tillitvekkende og hensynsfull ordning Det…

Slik virker domenenavnsystemet

spørsmålet videre til en av navnetjenerne for roten i domenenavnsystemet. Rotnavnetjenerne kjenner bare til nivået under seg i hierarkiet, og sender derfor tilbake en liste over navnetjenerne for .no. Resolveren…

News item

2020 – et år for digitale sjumilssteg

å være til stede på nettet Nedstengingen har utvilsomt ført til at flere virksomheter har sett verdien av å være til stede på nettet. For eksempel har koronatiltakene gjennom 2020…

30 år med norske domenenavn

er i stand til å ta inn og vurdere. I tillegg er internett blitt en arena der hver enkelt av oss kan bygge vår identitet og viser ossfram for verden….

Norids behandling av kundedata

…som bidrar til robust drift av internett som infrastruktur Noen underliggende behandlinger som følger av dette: Behandling av abonnementsbestillinger og tilhørende aktiviteter Inkludering av relevante data i sonefilen Tilgjengeliggjøring av…

Typer vedtak Domeneklagenemnda kan fatte

rettigheter til navnet, fortsetter klagebehandlingen (gul sti). Dersom nemnda har funnet at klager har dokumentert rettigheter til navnet, går man videre til å vurdere spørsmålet om abonnenten har registrert eller…

News item

Pandemien får fart på gründervirksomheten

…økt etterspørsel etter nye domenenavn og reduksjon i antall slettede domenenavn. Ifølge CENTR er den underliggende årsaken til økningen i etterspørselen knyttet til nedstengingene over hele Europa som følge av…

Vedlegg M: Mandat for Domeneklagenemnda

…i saken. Medlemmet er forpliktet til å melde fra til lederen om forhold som kan føre til inhabilitet eller til at tilliten til nemnda svekkes. Spørsmålet om fratreden avgjøres av…

Beslag i norske domenenavn

Norske domenenavn (domenenavn som slutter på .no) kan beslaglegges i henhold til straffeprosessloven § 203 (HR-2009-01692-U). Det er domeneabonnementet som beslaglegges ved at politiet overtar råderetten over det til saken…

News item

Drakampen om Internett fortsetter

tegn enn de latinske. Verden har i dag rundt 1,7 milliarder internettbrukere, og mer enn halvparten av disse må skrive med et alfabet som ikke representerer morsmålet deres. I tillegg…

Nasjonalt internettforum 2018

til hvordan de bygger en identitet på nettet, og hvadet betyr for eierskap til innholdet deres og oppfatningen av hvem de er. 10:50–11:15  Sikkerhet og tillit – sentralt for å…

Inndragning av norske domenenavn

Den som skal ha abonnementet må tilfredsstille vanlige krav til nye abonnenter i henhold til regelverket for .no. Flyttingen gjøres i henhold til vanlige rutiner for overføring av domeneabonnementer, og…

Retningslinjer for endring av vedlegg A

(Norpol) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) hvorvidt disse navnene oppfyller kravene som stilles for å tilhøre en av kategoriene i vedlegg A. Norid kan forby navnene midlertidig til avgjørelsen er tatt….

Slik foreslår du endringer i regelverket

forslag til endringer i regelverket til info@norid.no, eller via post til Norid ASPostboks 4769 TorgardenNO-7465 Trondheim Den videre prosessen Når Norid har mottatt innspillet fra deg, blir det behandlet videre…

News item

Norid overføres til ny eier

og domenenavnsystemet er en grunnleggende funksjon for internettinfrastrukturen. I 2020 ble det vedtatt at eierskapet til Norid skulle overføres fra Uninett AS som sorterer under Kunnskapsdepartementet, til Kommunal- og moderniseringsdepartementet,…

Vilkår for bruk av oppslagstjenesten

Dette kan du bruke tjenesten til Formålet med oppslagstjenesten er å bidra til å løse tekniske problemer der enkeltdomener skader funksjonalitet, sikkerhet eller stabilitet for andre domener eller internett som…

Veiledning for abonnenten – Svar til Norids/PTs klage

ytterligere argumenter isaken. Vedlegg skal kun dokumentere påstander som er reist isvarteksten. Nemnda forholder seg kun til det som er dokumenterti vedlegget og vil ikke følge referanser, herunder pekere tilnettsider

Går du med en gründer i magen?

Når du skal starte egen virksomhet, må du bestille abonnement på domenenavn, registrere firmanavn og vurdere om du trenger å beskytte varemerker og andre rettigheter. Det er viktig å gjøre…

Problemer med abonnementet

slik at abonnementet kan videreføres. Hvis du får et varsel til tross for at du har betalt abonnementsavgift til forhandleren, kan det ha oppstått en misforståelse, og du må snarest…

News item

Behov for kunnskap om Internett og domenenavn

toppdomene. Google kan for eksempel registrere .google som alternativ til google.com, og dermed styre alle adresser som registreres under denne delen av adresserommet. ICANN jobber under høyt trykk med å…

News item

Domenenavn er viktig for gründere

det siste året hatt besøk av et team av veiledere innenfor det å starte og drive egen bedrift. Det gjelder alt fra valg av selskapsform og firmaregistrering til finansiering, varemerkeregistrering…

News item

Ledig stilling som markedsanalytiker

UNINETT Norid AS – Norid i kortform – driver registeret for norske domenenavn, der alle domenenavn direkte under den norske landkoden .no er registrert. I tillegg til teknisk drift og…

News item

Tolkning av dommen om co.no

…ikke vurdert bruken eller markedsføringen av co.no på CoDNS’ hjemmesider. Det er dermed ikke grunnlag for å hevde at retten har slått fast at selve forretningsideen til CoDNS fullt ut…

Saksbehandlingsrutiner for Norpol

epost. Norid kan invitere andre til å delta i tillegg til de faste representantene. Dette kan være foredragsholdere eller andre organisasjoner som har spesiell interesse eller innsikt i saker på…

News item

Store oppgaver på blokka

møte en fortsatt sterk vekst i antall domenenavn, og dermed økt antall søknader og meldinger som skal gjennom systemet. I tillegg ønsker vi ytterligere automatisering, kortere behandlingstid og større grad…