Domeneforhandlere (registrarer)

Oversikten viser alle registrarer som har avtale med oss. Registrarene vises i tilfeldig rekkefølge.

Vis bare registrarer som:
  • Velg registrarer som holder til i ett bestemt land.
  • Finn registrarer som tilbyr tjenester til privatpersoner.
  • Finn registrarer som tilbyr DNSSEC.
  • Finn registrarer som er medlemmer av registrarforeningen Dot-Enno.
  • Bruk fritekstsøk for å finne et bestemt ord i registrarens firmanavn eller adresse. Du finner for eksempel registrarer som holder til i Oslo ved å søke på ordet 'Oslo'.

Norid publiserer denne listen for å tilby kontaktinformasjon om registrarene, og tillater ikke bruk av informasjonen til andre formål, uavhengig av om hensikten er kommersiell utnyttelse eller ikke. Registrarlisten vurderes som en database. Ut fra åndsverklovens katalogvern er det forbudt å gjengi eller kopiere hele eller vesentlige deler av listen.

Viser av totalt 0 registrarer:

Sist endret i 2015 eller tidligere