NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Her får du oversikt over veiledere som Norid har laget om ulike tema som gjelder domenenavn.

Domenenavn og risikohåndtering

Denne veilederen hjelper dere å vurdere hvor avhengig virksomheten er av domenenavn, og hvilke tiltak dere kan gjøre for å sikre egne leveranser.

Målgruppen er private og offentlige virksomheter der domenenavn spiller en rolle for å opprettholde viktige funksjoner i samfunnet eller normal omsetning og drift. Personer som særlig kan ha nytte av veilederen, kan være IT-sikkerhetssjefer, risikoeiere og beredsapsansvarlige.

Mer om Domenenavn og risikohåndtering

Domenemarkedet: Spilleregler i endring?

Det skjer grunnleggende endringer på domenemarkedet. Tusen nye toppdomener er lansert i løpet av de siste par årene, og konkurransen har dermed økt. Dette skjer samtidig som det er tegn til at den generelle veksten i etterspørselen etter domenenavn avtar, og bruk av mobile enheter og applikasjoner gjør domenenavn mindre synlige. I tillegg er helt nye aktører med potensial for disruptive endringer kommet inn på domenemarkedet.

Mer om Domenemarkedet: Spilleregler i endring?