NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

2020 – et år for digitale sjumilssteg

2020 har vært et år preget av nedstenging og usikkerhet, men også av tilpasning og nytenking. Vi kan trygt si at samfunnets digitale grunnmur har vært gjennom en grundig stresstest. Gå til artikkelen