NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Se opp for tvilsomme katalogselskaper

Norsk Internett Register fortsetter med villedende henvendelser til norske bedrifterer. Det samme gjør European City Guide, som opererer fra Spania. Selskapene står oppført på Næringslivets sikkerhetsråds varslingsliste for katalog- og annonsevirksomhet som driver upresis og villedende markedsføring. Tjenesten har ingenting med Norid å gjøre.

Kommende endringer i NORIDs prosedyrer

Endringer 18. januar 2002 Endring av vedlegg A Følgende navn legges til på listen over forbudte/reservertedomeneneavnnorvecnoorwegennorveskanorweignorwignorranoriwaynoorwayenorjanorvigianorwegianorvezhnorbhuaidhnoregurnorwegnorueenerweegnouweinorvegijanorouijnorwigenou-weinar-vaynoruweinorvegiya Denne endringen trer i kraft fra og med varslingsdato den 11. januar og vil innlemmes i navnepolitikken den 18. januar. Innlegging av nye navn på forbudt/reservert lista vil i henhold til vanlig prosedyre ikke skje med tilbakevirkende kraft. Det …

Internet Governance ved en korsvei

29. og 30. januar 2009 vil det bli arrangert en internasjonal konferanse i Oslo med tittelen «Internet Governance at the Crossroads». Norid er arrangør sammen med Senter for Rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo (SERI). Konferansen vil bli strukturert rundt tre paneldebatter. Den første vil fokusere på ICANNs avgjørelse om å åpne for full liberalisering av …