Tvisten om domenet co.no gjelder om domenet reelt sett er urettmessig overdratt, og om bruken av domenet er i strid med regelverket. Det er blant annet viktig å få belyst om domenet brukes slik at det kan forveksles med et offisielt kategoridomene, slik som for eksempel co.uk og co.nz.

Domenet ble lagt på listen over reserverte og forbudte domenenavn i juli 2009. Dermed kan det ikke overdras til ny abonnent.

Bakgrunn for tvisten

Domenet co.no er registrert av det norske selskapet Elineweb AS, men administreres av det nederlandske selskapet CoDNS BV, som tilbyr underdomener under co.no. Norid startet undersøkelser rundt domenet etter at vi ble gjort oppmerksom på at det foregikk intensiv markedsføring av co.no som en vei inn til det norske markedet for utenlandske aktører. Det ble også gitt inntrykk av at bruken var klarert med Norid.

Rettslig behandling

Vi valgte å stille spørsmål til Elineweb AS om etableringen av tilbudet. Elineweb AS svarte med å ta ut stevning mot Norid. Etter at rettsmekling ikke førte fram, ble saken ført for Sør-Trøndelag tingrett 24. og 25. mai. Dom vil falle i slutten av juni.

Publisert: 30. mai 2012