Til tross for at ingen ting er normalt i disse dager, ser vi stabile tall for domeneregistrering og ordinær aktivitet mot registreringstjenesten ellers. Driften hos oss går også som normalt.

Grafen under viser registreringstall for perioden 1. februar til 17. mars 2020.

Graf som viser mønsteret i domeneregistreringer fra 1. februar til 17. mars 2020. Det registreres rundt 450 domener per dag mandag-fredag. Tallet faller under 200 i helgene.
Publisert: 19. mars 2020