Selv med voldsom trafikkøkning og akutt behov for intern omstilling av egen drift, viser Nkoms gjennomgang at ekom-aktørene har greid å opprettholde stabil drift og kapasitet gjennom koronastengingen. Samtidig peker Nkom på at tilliten til nett og tjenester stadig utfordres på ulike måter.

Rapporten EkomROS skal bidra til å skape forståelse for risikobildet i den digitale grunnmuren i Norge. Målgruppe for rapporten er både aktører i ekom-sektoren og i andre sektorer der elektronisk kommunikasjon har betydning for eget sikkerhets- og beredskapsarbeid. 

Nkoms omtale av rapporten

Rapporten EkomROS 2020 (PDF)

Rapporten EkomROS 2020 (bladbar versjon)

Publisert: 16. oktober 2020