Fra 1. desember 2006 endres innholdet i egenerklæringen ved at følgende tillegg er tatt inn:

"Erklæringen er et vedlegg til regelverket for .no og er en del av kontrakten mellom Norid og domeneabonnenten. Dokumentet signeres og sendes per faks eller ordinær post til en registrar. Hvis dokumentet sendes per faks, må søkeren arkivere originalen selv. Søkeren plikter å framlegge originalen på forespørsel fra Norid."

Samtidig skjer det endringer når det gjelder rutiner og krav rundt håndtering av egenerklæringen.

Ny versjon av egenerklæringen

Publisert: 27. oktober 2011