I seks måneder fra og med 1. november 2023 vil ikke Norid sende brev om sletting til abonnenter. Disse brevene er til vanlig en del av varslingen ved automatiske sletteprosesser.

Hvis virksomheten som har et domeneabonnement slettes fra Enhetsregisteret, eller hvis abonnementet ikke er forlenget innen utløpsdatoen, starter en automatisk prosess som ender med at domeneabonnementet slettes og domenenavnet frigjøres.

I henhold til nåværende rutiner sender Norid ut et papirbrev til domeneabonnenten i siste del av den automatiske sletteprosessen, etter at vi først har sendt varsel på e-post.

I en periode på 6 måneder med oppstart onsdag 1. november sender vi imidlertid ikke brev; vi varsler kun på e-post. Sletteprosessene forløper ellers som vanlig, med de samme tidsfristene.

Etter perioden på seks måneder vil vi vurdere om vi skal gjenoppta brevutsending eller fortsette med varsling kun på e-post.

Hvorfor gjør Norid dette?

Vi sender i gjennomsnitt ut rundt 7000 brev på papir med slettevarsel hver måned. Dette fører til store klimautslipp som kunne vært unngått. Norid har som mål å drive bærekraftig og klimavennlig, og vi stanser derfor disse brevutsendingene i en testperiode på seks måneder for å undersøke om brev har noen effekt på forlenging av domeneabonnement, eller om dette er noe vi kan slutte med.

Publisert: 23. oktober 2023