I februar sender Norid ikke brev om sletting til abonnenter. Disse brevene er til vanlig en del av varslingen ved automatiske slettesprosesser.

Hvis virksomheten som har et domeneabonnement slettes fra Enhetsregisteret, eller hvis abonnementet ikke er forlenget innen utløpsdatoen, starter en automatisk prosess som ender med at domeneabonnementet slettes og domenenavnet frigjøres.

I henhold til nåværende rutiner sender Norid ut et papirbrev til domeneabonnenten i siste del av den automatiske sletteprosessen, etter at vi har sendt varsel på e-post.

I uke 6, 7, 8 og 9 sender vi imidlertid ikke brev; vi varsler kun på e-post. Sletteprosessene forløper ellers som vanlig, med de samme tidsfristene. Fra og med uke 10 (6. mars) vil brevene sendes ut som normalt igjen.

Hvorfor gjør Norid dette?

Vi sender i gjennomsnitt ut rundt 7000 brev på papir med slettevarsel hver måned. Dette fører til store klimautslipp som kunne vært unngått. Norid har som mål å drive bærekraftig og klimavennlig, og vi stanser derfor disse brevutsendingene i en testperiode på fire uker for å undersøke om brev har noen effekt på forlenging av domeneabonnement, eller om dette er noe vi kan slutte med.

Publisert: 2. februar 2023