27 millioner domenenavn under 104 forskjellige toppdomener er undersøkt med tanke på risiko for virus og andre trusler. Japan rangeres som verdens sikreste, mens Kamerun får bunnplassering.

Alle de nordiske toppdomenene rangeres blant de sikre, med Sverige øverst.

Har Norge tapt terreng?

Det norske toppdomenet har rykket nedover på lista siden forrige måling. Nå har imidlertid McAfee SiteAdvisor endret målemetodene siden sist, noe som gjør det vanskelig å trekke sikre konklusjoner om de enkelte toppdomenenes eksakte plassering på lista.

– Fra Norids side har vi ikke gjort endringer som eventuelt skulle ha ført til mindre sikker bruk av norske domenenavn, sier Hilde Thunem, daglig leder i Norid. – Med en ny målemetode er det vanskelig å sammenligne med tidligere målinger før det har gått noen år. Det viktigste er imidlertid at norske domenenavn vurderes som relativt sikre.

Større risiko eller bedre metoder?

Dette er den tredje store helsesjekken av verdens nettsider fra McAfee, og igjen avdekkes det store forskjeller mellom toppdomenene. Det er flere årsaker til disse ulikhetene, blant annet at de forskjellige toppdomenene har forskjellig regelverk og generelt drives forskjellig.

Denne gangen vurderes 5,8 % av de undersøkte websidene som usikre, mot 4,1 % i 2008. På grunn av endringer i målemetode, advarer imidlertid McAfee mot å konkludere med at Internett er mer usikkert enn før. Forklaringen kan også være at de denne gangen har undersøkt eller oppdaget risikosteder som har vært der tidligere, men ikke blitt avdekket. De understreker at de trenger flere analyser over tid for å kunne trekke sikre konklusjoner.

Nyttig for den jevne nettbruker

Hilde Thunem mener slike analyser er nyttige for norske nettbrukere. – De viser helt klare tendenser når det gjelder risiko ved bruk av nettsider under forskjellige toppdomener, noe vanlige forbrukere bør merke seg, sier hun.

Publisert: 27. oktober 2011