Tjenesten navnesok.no, som er utviklet av Norid, Brønnøysundregistrene og Patentstyret, er en av tre finalister i kategorien for markedskampanjer under årets CENTR Awards. I tillegg er spesialrådgiver Annebeth B. Lange nominert i kategorien «årets bidragsyter» for sin innsats i internasjonalt domenearbeid.

CENTR (Council of European National Top-Level Domain Registries) holder CENTR Awards for tredje gang. Der kåres prosjekter eller enkeltpersoner som har gjort en forskjell på domeneområdet. Årets vinnere utropes under en seremoni i Brüssel 3. oktober.

Betydelig innsats for å sikre toppdomener for nye land

Det skjer grunnleggende endringer på domenemarkedet. Tusen nye toppdomener er lansert i løpet av de siste par årene, etter at ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) i 2012 åpnet for at alle som ønsket det og oppfylte kravene, kunne registrere toppdomener.

Blant de nye toppdomenene finner vi blant annet rene generiske begreper (.top, .club), bynavn og andre geografiske betegnelser (.berlin og .amsterdam) og merkevarer (.statoil, .bbc).

Det er sterke interessekonflikter knyttet til denne utvidelsen, og det har gjennom flere år vært diskusjoner mellom ulike interessegrupper for å finne fungerende kompromisser, en diskusjon som for øvrig pågår fremdeles. Norids spesialrådgiver Annebeth B. Lange har i denne prosessen jobbet for å sikre at navn på land og andre territorier forblir en nasjonal eller lokal ressurs. Hun er nå nominert som «årets bidragsyter» for sin iherdige innsats.

Hennes budskap har hele tiden vært at det bør være landkoder og navn på land igjen til nye land som oppstår, og at det vil skape forvirring hos en vanlig nettbruker hvis en kommersiell aktør skulle kunne registrere for eksempel .norge.

Annebeth B. Lange har jobbet med internett- og domenespørsmål i en årrekke, først i tidligere Post- og teletilsynet (nå Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) og de siste ti årene i Norid. Hun har hele tiden hatt et omfattende internasjonalt engasjement, de senere årene særlig knyttet til prosessene rundt nye toppdomener.

Forenkler navnevalget for gründere

Med tjenesten navnesok.no kan en som har en god idé, sjekke domenenavn, firmanavn og varemerke i ett og samme søk. Tidligere måtte gründere og andre gå til tre ulike søkesider for å ha mulighet til å sjekke de relevante registrene. Med navnesok.no er det blitt enklere og raskere å sjekke om et navn er ledig eller i konflikt med navn som allerede er registrert. Denne sjekken er viktig for å sikre egne rettigheter, men også for å unngå å havne i konflikter der andre har rettigheter til et navn.

I tillegg anbefaler tjenesten en rekkefølge for selve registreringsprosessen: Domenenavnet først, deretter firmanavnet og eventuelle varemerkerettigheter. Med en slik rekkefølge vil det være mulig å unngå den kjedelige situasjonen at andre tar et nyregistrert firmanavn som domenenavn.

Brønnøysundregistrene og Patentstyret er begge meget fornøyd med nominasjonen. – Navnesok.no er etter bare noen måneder svært mye brukt, og møter åpenbart et behov, sier avdelingsdirektør Bernt Boldvik i Patentstyret.

Kommunikasjonsdirektør Mette Siri Brønmo har representert Brønnøysundregistrene i dette samarbeidet. – Denne tjenesten innebærer en klar forenkling for brukerne, noe vi tror mange har savnet, sier hun.

Norid - driver registeret for norske domenenavn, med logo

Publisert: 25. september 2017
Sist oppdatert: 11. september 2018