Tjenesten navnesok.no er en av tre finalister i kategorien for markedskampanjer. I tillegg er spesialrådgiver Annebeth B. Lange nominert i kategorien "årets bidragsyter" for sin innsats i internasjonalt domenearbeid.

Det er i alt nominert 17 finalister i fem kategorier. Vinnerne kåres under en seremoni i Brüssel 3. oktober.

Forenkler navnevalget for gründere

Med tjenesten navnesok.no kan en som skal starte egen virksomhet sjekke domenenavn, firmanavn og varemerke i ett og samme søk. Tidligere måtte gründere og andre gå til tre ulike søkesider hos tre etater for å ha mulighet til å sjekke de relevante registrene. Med navnesok.no er det blitt enklere og raskere å sjekke om et navn er ledig eller i konflikt med navn som allerede er registrert. Denne sjekken er viktig for å sikre egne rettigheter, men også for å unngå å havne i konflikter der andre har rettigheter til et navn.

I tillegg anbefaler tjenesten en rekkefølge for selve registreringsprosessen: Domenenavnet først, deretter firmanavnet og eventuelle varemerkerettigheter. Med en slik rekkefølge vil det være mulig å unngå den kjedelige situasjonen at andre tar et nyregistrert firmanavn som domenenavn.

Tjenesten er utviklet av Norid, Brønnøysundregistrene og Patentstyret i samarbeid.

Betydelig innsats for å sikre toppdomener for nye land

Annebeth B. Lange er nominert som "årets bidragsyter" for sin iherdige innsats for å sikre at navn på land og andre territorier forblir en nasjonal eller lokal ressurs i forbindelse med prosessen med nye generiske toppdomener i verden. Prosessen ble starter i 2012 i regi av ICANN, og hensikten var å utnytte nye kommersielle muligheter i domenenavnsystemet ved å åpne for registrering av .hvasomhelst. I dag er om lag 1200 nye generiske toppdomener i drift i tillegg til de "gamle", som .com, .org og lignende.

Da dette startet, pekte Lange på behovet for å unnta navn på land og territorier fra kommersiell registrering. Hun har kjempet for at det bør være landkoder og navn på land igjen til nye land som oppstår, og har pekt på uheldige konsekvenser hvis  en kommersiell aktør for eksempel skulle kunne registrere .norge. Hennes budskap har hele tiden vært at styringen av landkodene må ligge lokalt hos det enkelte land, ikke hos kommersielle aktører eller overnasjonale organer.

Annebeth B. Lange har jobbet med internett- og domenespørsmål i en årrekke, først i tidligere Post- og teletilsynet (nå Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) og de siste ti årene I Norid. Hun har hele tiden hatt et omfattende internasjonalt engasjement, de senere årene særlig knyttet til prosessene rundt nye toppdomener. Hun hedres nå for innsatsen med en nominasjon som årets bidragsyter - Contributor of the year.

Mer om CENTR Awards og nominasjonene: https://www.centr.org/events/centr-awards.html

Publisert: 1. september 2017
Sist oppdatert: 18. september 2020