Til nå har KS hatt ansvaret for å drive herad.no og kommune.no, der rundt 500 domenenavn knyttet til kommuner og fylkeskommuner er registrert. Fra 23. mai vil Norid overta dette ansvaret etter avtale med KS.

Når Norid overtar vil alle domeneabonnementer under herad.no og kommune.no bli underlagt det vanlige regelverket for norske domenenavn. Det innebærer blant annet at hvert domenenavn
må knyttes til en domeneforhandler som vil håndtere abonnementet på vegne av kommunen, og at kommunen må akseptere de betingelsene som er satt i regelverket.

Domeneforhandlere som allerede er ansvarlige for drift av domenenavn for enkeltkommuner, er bedt om å kontakte sine kunder og hjelpe dem med det praktiske i forbindelse med denne endringen. Kommuner som ikke har kontakt med en domeneforhandler, vil få
nærmere informasjon direkte fra Norid om hva de skal gjøre.

 

Publisert: 15. mai 2017
Sist oppdatert: 18. september 2020