Det normale er vanligvis ingen nyhet, men med den situasjonen vi har hatt i Norge og verden for øvrig de siste månedene, er en rapport om det normale en viktig og gledelig nyhet.

Norge har lenge vært langt fremme når det gjelder å tilby tjenester digitalt. Når store deler av samfunnet skulle jobbe hjemmefra, ble likevel tjenester og infrastruktur testet som aldri før.

Norid driver navnetjenesten for det norske toppdomenet, som er en del av den grunnleggende internettinfrastrukturen. Tjenesten er helt nødvendig for at norske domenenavn skal virke rent teknisk. I en krisesituasjon er det ikke ukjent at svindlere ser sitt snitt til å utnytte en sårbar situasjon, så vi har hatt særlig overvåking av tjenesten de siste månedene. Heldigvis har vi ikke registrert noen form for unormal belastning. Antall oppslag av norske domenenavn gjennom navnetjenesten er vanligvis på rundt 700 millioner per døgn, og dette nivået har holdt seg stabilt de siste månedene.

Stabil aktivitet i antall domeneregistreringer

Flere av de europeiske toppdomenene har opplevd en vekst i nye domenenavn under koronakrisen. Bransjeorganisasjonen Council of European National Top-Level Domain Registries (CENTR) rapporterer en vekst i nye domenenavn i april 2020 på 20 prosent sammenlignet med i fjor[1]. De mener at veksten antagelig kan knyttes til at mange små virksomheter nå har vært nødt til å etablere seg på nettet for å kunne fortsette virksomheten når den fysiske butikken er stengt.

I Norge har aktiviteten med registrering av domenenavn vært på vanlig nivå de siste månedene, selv om store deler av næringslivet har vært nedstengt og aktiviteten har vært på null i mange uker. Vi noterer også at våre samarbeidspartnere Patentstyret og Brønnøysundregistrene/Altinn opplever stor pågang. Folk med forretningsidéer sitter åpenbart ikke med hendene i fanget og venter på bedre tider. Dette bekreftes også av at vi de siste ukene har hatt flere henvendelser enn vanlig fra bedrifter som ønsker å starte som forhandler for norske domenenavn.

Søylediagram som sammenligner registreringstall for januar-mai i henholdsvis 2019 og 2020. Grafen viser at antall registreringer er større i april og mai 2020 enn i april og mai 2019.
Grafen sammenlikner registreringstall for perioden 1. januar til 31. mai i henholdsvis 2019 og 2020.

[1] https://centr.org/news/blog/is-the-lockdown-driving-domain-registrations.html

Publisert: 3. juni 2020