31. oktober 2023 oppdaterer Norid regelverket for .no, Vedlegg A: Liste over reserverte og forbudte navn, med informasjon om hvordan endringer i vedlegget håndteres.

Ingen nye navn legges til eller tas ut fra vedlegget som en del av denne oppdateringen. Detaljene kan du lese her.

Publisert: 26. oktober 2023
Sist oppdatert: 31. oktober 2023