Det har vært stor pågang fra interesserte jurister etter oppfordringen tidligere i februar om å melde interesse for å gå inn i en stall av jurister som kan være aktuelle for domeneklagenemnda. Dette er med andre ord et ettertraktet verv.

Det er viktig for både abonnenter og klagere at de som behandler klagesakene er kompetente, og kvaliteten på søkerne gir oss sikkerhet for at nemnda vil fortsette å være et organ med bred erfaring innenfor de relevante rettsområdene.

Norid har nå stoppet inntaket, og vil evaluere de søknader vi har mottatt. Vi vil deretter bruke kartoteket til å velge medlemmer etter hvert som plassene blir ledige. Det blir erfaringsmessig to til fire plasser ledig hvert år.

Publisert: 20. februar 2013