Etter lanseringsperioden for private domenenavn, gjennomførte Post- og teletilsynet i dag en loddtrekning for å avgjøre behandlingsrekkefølgen for søknader om samme domenenavn. 16. juni kl. 10.00 åpner vi for ordinært søknadsmottak.

Under presenterer vi noen nøkkeldata fra lanseringen.

Noen tall fra lanseringsperioden

Mottatte søknader
4319
Duplikater
52
Søknader til loddtrekning
4266
Lodd med feil underlag
1
Søknader om unike navn
3295
Avslag fordi navnet allerede var registrert
969
Antall domener som ble registrert
3148
Antall registrarer som sendte inn lodd
61


Ti på topp

Disse navnene fikk flest søkere:

Navn
Antall søkere
tazte.priv.no
14
nilsen.priv.no
13
anders.priv.no
13
morten.priv.no
10
kjetil.priv.no
10
strand.priv.no
9
domene.priv.no
9
blogg.priv.no
9
bil.priv.no
9
myhre.priv.no
8


Mottatte søknader time for time

Søylediagram over mottatte priv.no-søknader 6.-14. juni 2011

Mottatte søknader i perioden mandag 6. juni kl. 10.00 - tirsdag 14. juni kl. 16.00Mer om endringen

Publisert: 18. januar 2012