Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) og de nordiske registerenhetene inviterer til et digitalt møte 17. november kl.  12.00–14.00 (UTC). Møtet er rettet mot alle som ønsker å vite mer om utbredelsen av sikkerhetsmekanismen DNSSEC (DNS Security Extensions) i Norden.

Internett blir en stadig mer kritisk del av samfunnets infrastruktur, og det blir viktigere og viktigere å sikre at informasjon ikke forfalskes eller havner hos feil mottaker. DNSSEC er et viktig bidrag til sikrere kommunikasjon på nettet.

Når du slår opp et domenenavn, settes det i gang et søk i domenenavnsystemet etter en IP adresse, som brukes til å kontakte den maskinen som har den tjenesten du ønsker tilgang til. Det opprinnelige domenenavnsystemet sikrer ikke at svarene du får kommer fra riktig kilde. Det betyr at det er mulig for en angriper å forfalske svar og sende deg til en annen IP-adresse enn den som egentlig er knyttet til domenenavnet. For eksempel kan du bli sendt til et nettsted som ser ut som den nettbutikken du prøvde å gå til, men som ligger på en maskin som kontrolleres av en svindler.

DNSSEC tilbyr en løsning på dette problemet. Når et domene er sikret med DNSSEC, vil alle svar på oppslag bli signert kryptografisk. Dette gjør det mulig å kontrollere både at svaret kommer fra riktig kilde, og at det ikke er endret underveis.

På webinaret presenteres det hvordan innføringen av sikkerhetsmekanismen DNSSEC har blitt håndtert av de nordiske toppdomenene .no., .se, .dk, .fi og .is, og hvordan status er når det gjelder utbredelse av denne teknologien i Norden. ICANN vil i tillegg bidra med en oversikt over det globale bildet.

Påmelding til webinaret: https://features.icann.org/event/icann-organization/dnssec-nordics

Mer om DNSSEC i Norge, https://www.norid.no/no/om-domenenavn/veiledere/sikrere-norske-domenenavn-med-dnssec/

Om ICANN, https://www.icann.org/

Publisert: 15. november 2021