NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

1. Abonnementsavgiften er 65 kroner ekskl. merverdiavgift.

2. Maksimum forlengelsesperiode for et abonnement er 12 måneder, minimumsperioden er én måned. Det må uansett betales full abonnementsavgift.

3. Norid kan endre abonnementsavgiften med to måneders varsel. Endringer skal varsles på Norids hjemmesider.

Publisert: 1. februar 2012
Sist oppdatert: 1. april 2023