NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

På denne siden defineres noen sentrale begreper som brukes i regelverket for .no.

Domeneabonnent, abonnent, søker

En domeneabonnent er en organisasjon eller privatperson som har registrert ett eller flere domenenavn under de domenene Norid forvalter. Abonnenten betegnes som søker før domenenavnet er registrert.

Domeneforhandler (registrar)

Domeneforhandlere er selskaper som har inngått avtale med Norid om retten til å videreformidle domeneabonnement. De skal bistå domeneabonnenten med å bestille domenenavnet, og de administrerer abonnementet på abonnentens vegne, for eksempel ved å forlenge, overføre eller avslutte abonnementet. Domeneforhandlerne er et bindeledd mellom Norid og abonnenten og veileder abonnenten i hva som er nødvendig for å abonnere på et norsk domenenavn.

Se oversikt over domeneforhandlere

Domenenavn

Domenenavnsystemet (DNS) knytter unike domenenavn til IP-adresser. Domenenavn har ofte formen firmanavn.no (bedrifter og andre virksomheter) eller valgtnavn.no (privatpersoner). Domenenavn brukes blant annet i webadresser (www.firmanavn.no eller valgtnavn.no), og i e-postadresser (fornavn.etternavn@firmanavn.no eller navn@valgtnavn.no).

Domenenavnsystemet tillater bare navn med bokstavene a–z, tallene 0–9 og bindestrek, men det finnes en teknikk som likevel gjør det mulig å bruke nasjonale tegn, for eksempel æ, ø og å, i domenenavn. Teknikken går ut på å oversette de nasjonale tegnene til en versjon som bare består av standardtegn. Denne versjonen kalles en ACE-form, og det er den som registreres i domenenavnsystemet.

Eksempel:

Domenenavnet blåbærsyltetøy.no registreres med ACE-formen xn--blbrsyltety-y8ao3x.no.

Når begrepet domenenavn brukes i regelverket, menes både formen med nasjonale tegn og ACE-formen. Begge versjonene må oppfylle alle krav i regelverket. Konverteringen til ACE-formen skal skje i henhold til de internasjonale standardene i RFC 3490RFC 3491 og RFC 3492.

Hvert domenenavn har et sett med maskiner som besvarer spørsmøl om underdomener og adresser under domenenavnet. Disse maskinene kalles navnetjenere.

Sletting av domenenavn

Når et domenenavn slettes, fjernes det fra vår database. Normalt blir det da umiddelbart tilgjengelig for andre søkere.

Suspensjon av domenenavn

Domenenavnet slutter å virke, men er fremdeles registrert på abonnenten.

Publisert: 5. oktober 2015
Sist oppdatert: 24. august 2021