Norid endrer intervallet for publisering av sonefiler til å foregå hele døgnet.

Fra tirsdag 9. september 2014 kl. 8 vil frekvensen for publisering av sonefiler for domener Norid administrerer bli endret. Sonefiler da vil bli generert annenhver time mellom kl. 8 og 20 mandag til fredag, og hver 4. time øvrige deler av døgnet samt i helgene.

Produksjonen av sonefilene vil gå automatisk kl. 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 og 24 på hverdager (mandag-fredag), og kl. 4, 8, 12, 16, 20 og 24 lørdag og søndag. Det tar i underkant av en halv time å gjennomføre publiseringen av sonefilene slik at de blir tilgjengelig på Norids navnetjenere.

Norid minner om at slettinger av domener gjennomføres hele døgnet. Hittil har ikke slettinger vært synlige i sonefilene før neste ordinære sonefilpublisering (på dagtid hverdager). Slettingene vil nå ta effekt ved neste sonefilgenerering, altså både på kveld/natt og i helgene.

Alle navnetjeneroppdateringer behandles nå automatisk. Fra sonefila genereres ved at data hentes fra registry-databasen til sonefila er ferdig publisert på Norids navnetjenere kan det ta opptil en halv time. I tillegg vil det ta opptil et kvarter før endringer på navnetjenere er gjennomført i registry-databasen. Dersom det er viktig å få gjort en endring ved sonefil-genereringen kl. 8, må den altså sendes inn via EPP før kl. 7:45. Dersom endringen passerer Norids DNS-sjekk vil den være publisert på Norids navnetjenere før kl. 8:30. Deretter vil det kunne ta en del tid (avhengig av TTL på cachede data) før endringen er synlig på sluttbrukerens resolver. TTL på Norids soner er 2 timer.

For å markere denne endringen ønsker Norid å invitere våre registrarer til kaffe og kaker i våre lokaler i Abels gate 5 (Teknobyen) i Trondheim tirsdag 9. september kl. 14:00. Påmelding sendes magni.onsoien@uninett.no med firmanavn og antall personer som kommer innen mandag kl. 10. Velkommen!

Publisert: 4. september 2014
Sist oppdatert: 8. desember 2014