Blant flere svært gode kandidater, ble Norids spesialrådgiver Annebeth Lange utropt til «Årets bidragsyter» under CENTR Awards-seremonien i Brüssel 3. oktober. Hun hedres for sitt mangeårige arbeid med å hindre at kommersielle aktører tar navn på land og territorier som egne toppdomener.

Bilde av de fem vinnerne av CENTR Awards 2017.
Vinnerne av CENTR Awards 2017: F.v. Bert Ben Trinke (SIDN) og Barbara Povše (Registry.si), Giovanni Seppia (EURid), Jörg Schweiger (DENIC), Annebeth Lange (Norid), Eleanor Bradley og John Hollifield (Nominet), David Fowler (CIRA).

I 2012 åpnet ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) for at alle som ønsket det og oppfylte kravene, kunne registrere toppdomener. Det er sterke interessekonflikter knyttet til denne utvidelsen, og det har gjennom flere år vært diskusjoner mellom ulike interessegrupper for å finne fungerende kompromisser, en diskusjon som for øvrig pågår fremdeles. Spesielt gjelder dette spørsmålet om hvorvidt navn på land skal være tillatt som noe annet enn nasjonale toppdomener. Skal det være mulig for en kommersiell aktør å registrere for eksempel .norge?

Norid fremmer Norges interesser internasjonalt i samarbeid med norske myndigheter, og jobber for at domenenavnsystemet skal være pålitelig og robust, og styres på en åpen og demokratisk måte. Annebeth Lange har vært engasjert i internasjonalt internett- og domenearbeid i en årrekke, først for tidligere Post- og teletilsynet (nå Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) og de ti siste årene som jurist og spesialrådgiver i Norid. – Det har vært et viktig prinsipp for meg at det skal finnes ressurser igjen også til de landene der utbredelsen av internett ikke har kommet like langt som i Norge, sier Annebeth Lange om det arbeidsområdet hun er hedret for.

– Det er flott at Annebeth Lange som representant for Norid blir hedret på denne måten. Dette viser at representanter selv fra små land kan gjøre en forskjell på den internasjonale arena med aktiv deltagelse. Nkom har ansvaret for å fremme norske interesser innen domenenavnsforvaltning i ICANN og har et meget godt samarbeid og stor nytte av den aktive deltagelse fra Norid. Jeg vil også benytte anledningen til å gratulere Annebeth Lange med denne utmerkelsen fra CENTR som er vel fortjent, sier Ørnulf Storm, seksjonssjef i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Norid var også en av tre finalister i kategorien for markedsføringskampanjer med tjenesten navnesok.no, som er utviklet i samarbeid med Brønnøysundregistrene og Patentstyret. Med navnesok.no kan en som har en god forretningsidé, sjekke domenenavn, firmanavn og varemerke i ett og samme søk. Denne tjenesten nådde ikke til topps i konkurransen, men fikk hederlig omtale.

CENTR (Council of European National Top-Level Domain Registries) arrangerte CENTR Awards for tredje gang. Der kåres prosjekter eller enkeltpersoner som har gjort en forskjell på domeneområdet det siste året. Det ble kåret vinnere i i alt seks kategorier under en seremoni i Brüssel 3. oktober.

Publisert: 5. oktober 2017