Domenet co.no er registrert av den norske organisasjonen ELINEWEB AS. Det administreres av selskapet CoDNS BV, som tilbyr underdomener under co.no til andre foretak.

Domenet er ikke et av de offisielle kategoridomenene Norid administrerer, og denne bruken av domenet er ikke godkjent av oss.

Registrering av domener under co.no er ikke forbudt, men det har noen risikomomenter som de som lurer på å skaffe seg et slikt domene bør merke seg:

  1. De som registrerer et underdomene under co.no er helt og holdent avhengig av hva abonnenten til co.no foretar seg. Underdomener under co.no er ikke bundet av regelverket for .no, domeneforskriften eller avgjørelser tatt av domeneklagenemnda. De er heller ikke beskyttet av regelverk og forskrift på samme måte som abonnentene direkte under .no og tredjeparter der er.

  2. Hvis abonnenten til co.no ikke oppfyller sine forpliktelser overfor Norid, kan domenenavnet komme til å bli slettet i henhold til punkt 12 i regelverket for .no. Alle eksisterende underdomener under co.no vil dermed også bli slettet og gå tapt.

  3. Selv om 1) og 2) er realiteten for alle andrenivås domener under .no, er saken ekstra komplisert for co.no. Dette domenet ble lagt på listen over reserverte og forbudte domenenavn i juli 2009. Innlegging av nye navn på forbudt-/reservertlista skjer ikke med tilbakevirkende kraft. Det betyr at dagens abonnent ikke ble fratatt domenet, men hvis navnet senere blir slettet, f.eks. hvis abonnenten opphører å eksistere, vil det være sperret for ny registrering. Co.no kan heller ikke flyttes til en ny abonnent.

Publisert: 16. mai 2012
Sist oppdatert: 11. september 2020