Hver mandag fra 2. juli til 20. august blir flere tusen domenenavn satt ut av funksjon. Årsaken er at de foretakene domenene tilhører, er slettet fra Enhetsregisteret. Dermed er grunnlaget for registreringen falt bort.

Vi har sendt ut varsel om aksjonen per e-post og brev til kontaktpersonene for alle domenene dette gjelder, men vi vet at ikke alle varsler er kommet fram.

Er mitt domene i faresonen?

Skriv inn domenenavnet på http://www.norid.no/domenenavnbaser/whois/ noter deg organisasjonsnummeret Gå til http://w2.brreg.no/enhet/sok/ og skriv inn organisasjonsnummeret.

Hvis organisasjonen ikke finnes, er domenet i faresonen og må flyttes snarest.

Merk deg at hvis foretaket er slettet etter konkurs eller tvangsavvikling, og du ikke har fått råderett over det som måtte være igjen av innhold i boet, har du heller ikke råderett over domenet. Ta i så fall kontakt med bostyrer.

Hvordan flytter jeg domenet?

Ta kontakt med registraren din og be dem hjelpe deg. Se denne websiden for mer informasjon om flytting av domenenavn.

Hva er en registrar?

En registrar er domeneforhandler. Registraren sender inn domenesøknader på vegne av deg som søker, og hjelper til med videre oppfølging.

Hvem er registraren min?

Gå til whois-databasen og skriv inn domenenavnet ditt. Klikk på lenken «Registrar Handle». Der ser du kontaktinformasjon til registraren din.

Websider og e-post er nede. Jeg tregner hjelp nå!

Ta kontakt med oss per telefon (+47 07355) eller på e-post info@norid.no, oppgi domenenavnet det gjelder, og be om å få det aktivert igjen.

Vi aktiverer domenene fortløpende. Hvis du tar du kontakt før klokken 15.00 på en arbeidsdag, vil domenet virke igjen etter en time eller to. En aktivering sprer seg gradvis ut i nettet, så det vil ta noen timer før alt er helt stabilt igjen.

Deretter kan du og registraren ordne resten i ro og mak.

Jeg har fått varsel om sletting, men trenger mer tid.

Ta kontakt med oss på info@norid.no, oppgi domenenavnet det gjelder, og be om at slettingen blir utsatt. Du får normalt én måneds utsettelse, men kan be om inntil tre måneder.

Mer om ryddeprosessen som pågår

Siden 2. mai i år har rundt 20 000 domeneabonnenter fått varsel om at domenene deres risikerer å bli slettet. Årsaken er at organisasjonen domenet er registrert på, er slettet fra Enhetsregisteret og dermed ikke eksisterer. Dermed faller også grunnlaget for domeneregistreringen bort. I mange tilfeller er domenet fremdeles i bruk; abonnenten har rett og slett glemt å flytte det i ettekant av fusjon, salg, osv.

En del abonnenter har av forskjellige årsaker ikke mottatt varsel, som regel fordi kontaktinformasjonen de har oppgitt til oss ikke er oppdatert.

Når domenet slutter å virke, er sletteprosessen i gang. Det er likevel ikke for sent å stoppe slettingen. Ta kontakt med registraren din så fort som mulig for å få rettet forholdet.

Publisert: 11. juli 2012